Hoe wij je privacy beschermen

op Odoo.com en wanneer je onze diensten gebruikt

Odoo SA en haar filialen bieden vele diensten om je te helpen je bedrijf te runnen, waaronder een platform om je eigen Odoo database te hosten. Als onderdeel van deze diensten verzamelen we gegevens over jou en je bedrijf. Deze gegevens zijn niet alleen essentieel voor het uitvoeren van onze diensten, maar eveneens cruciaal voor de veiligheid van onze diensten en al onze gebruikers.
Dit beleid legt uit welke gegevens worden verzameld, waarom ze worden verzameld en hoe we ze gebruiken.

De informatie die wij verzamelen

De meeste persoonsgegevens die we verzamelen worden rechtstreeks door onze gebruikers verstrekt wanneer zij zich registeren en gebruik maken van onze diensten. Andere gegevens worden verzameld naar aanleiding van interacties met onze diensten.

Account- & Contactgegevens: Wanneer je je op onze website registreert om één van onze producten te gebruiken of te downloaden of om je te abonneren op één van onze diensten (Odoo Online, gratis proefversie, Odoo Apps, Odoo.sh, enz.) of je één van onze contactformulieren invult, verstrek je ons vrijwillig bepaalde informatie. Dit omvat meestal je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, en soms je telefoonnummer, postadres (voor een factuur of een levering), je bedrijfssector en interesse in Odoo, evenals een persoonlijk wachtwoord.
We registreren of bewaren nooit creditcardgegevens van onze klanten, en vertrouwen altijd op vertrouwde externe PCI-DSS-compliant betalingsverwerkers voor de verwerking van creditcard- en terugkerende betalingen.

Sollicitatiegegevens: Wanneer je op onze website of via een uitzendbureau naar een baan solliciteert, verzamelen wij gebruikelijk je contactgegevens (naam, e-mail, telefoonnummer) en alle informatie die je in je motivatiebrief en Curriculum Vitae met ons deelt. Als wij beslissen om je een voorstel te doen, zullen we je ook vragen om extra persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en vereisten inzake personeelsbeheer.
We zullen niet vragen om informatie te verstrekken die niet noodzakelijk is voor het wervingsproces. In het bijzonder, zullen wij nooit informatie verzamelen over je ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, vakbondslidmaatschap of seksuele leven.

Browsergegevens: Wanneer je onze website bezoekt en toegang krijgt tot onze online diensten, detecteren en bewaren wij de taal en geolocatie van je browser om je ervaring aan te passen aan je land en voorkeurstaal. Onze servers registreren ook passief een samenvatting van de informatie die door je browser wordt verstuurd voor statistische, veiligheids- en juridische doeleinden: je IP-adres, het uur en de datum van je bezoek, de versie en platform van je browser en de webpagina die je naar onze website heeft verwezen.
Je browser kan ook worden gebruikt om je huidige sessiegegevens op te slaan en op te halen, met behulp van een sessiecookie (zie ook het gedeelte over Cookies voor meer details).

Formulierbeveiliging: sommige formulieren op onze website kunnen worden beveiligd door Google reCAPTCHA. Deze technologie berust op heurstieken die zijn gebaseerd op technische kenmerken van je browser en apparaat, en kan ook specifieke Google cookies gebruiken. Zie ook het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden in het gedeelte over externe dienstverleners hieronder.

Klantdatabases: Wanneer je je abonneert op een Odoo Cloud-dienst en je eigen Odoo database aanmaakt (bv. door een gratis proefversie op te starten), is alle informatie of inhoud die je verstrekt of uploadt in je database je eigendom en heb je er de volledige controle over.
Evenzo, wanneer je een on-premise database naar de Odoo Upgrade website uploadt, ben je eigenaar van alle gegevens die deze bevat.
Deze gegevens zullen vaak persoonsgegevens bevatten, bijvoorbeeld: de lijst van je werknemers, je contacten en klanten, je berichten, foto's, video's, enz. Wij verzamelen deze gegevens alleen in jouw naam, en je behoudt altijd de eigendom van en de volledige controle over deze gegevens.

Opname van de gratis proefsessie: Wanneer je een gratis proefsessie start op onze Odoo Cloud-diensten, kan je instemmen met de opname van het begin van je gratis proefsessie om ons te helpen de gebruikerservaring van onze producten te verbeteren.
Als je toestemming geeft, omvat de informatie die wordt verzameld hetgeen zichtbaar is op het scherm gedurende de eerste 2 uur van je proefsessie, eveneens je interacties met onze apps (waar je klikt, welk menu je opent, enz.). Deze gegevens worden geconsolideerd in de vorm van een video die onze experts in gebruikerservaring voor een beperkte tijd kunnen bekijken.
Dit zal waarschijnlijk enkele persoonsgegevens bevatten, zoals namen, e-mails, telefoonnummers, foto's, afhankelijk van de werkelijk gegevens die je tijdens de opnameperiode in je database invoert. Wachtwoordvelden en andere gevoelige velden worden automatisch uitgesloten van de opname, maar we kunnen niet volledig uitsluiten dat sommige gevoelige informatie wordt opgenomen, afhankelijk van waar je die invoert.
De andere hoofdstukken van dit beleid behandelen:


Als je geen toestemming geeft of als wij niet de mogelijkheid bieden om je aan te melden, wordt je proefsessie niet geregistreerd en worden er voor dit doeleinde geen gegevens verzameld.

Github.com accountgegevens: Wanneer je je abonneert op het Odoo.SH platform en je project aanmaakt, vraagt het platform je toestemming om toegang te krijgen tot je Github.com account, dat een OAuth token omvat dat toegang verleent tot je account en later tot de inhoud van je project repository.

In-App Aankopen (IAP) Transactiegegevens: Wanneer je Odoo gebruikt op de Odoo Cloud of op je eigen zelf gehoste implementaties, kunnen sommige optionele "In-App Aankoop"-diensten standaard geactiveerd zijn. Dit omvat meestal auto-aanvuldiensten om je te helpen snel klant- en leveranciersinformatie in te voeren, evenals de integratie met externe dienstverleners voor het versturen en ontvangen van sms'en, brieven, enz.
Wanneer je deze diensten gebruikt, tegen betaling of gratis, worden sommige noodzakelijke transactiegegevens verzonden naar de Odoo Cloud diensten en moeten deze worden doorgegeven aan externe diensten in het kader van de uitvoering van de dienstverlening. Je kan het gedetailleerde privacybeleid voor elke dienst vinden op de IAP Privacybeleid pagina.

IAP-diensten zijn altijd optioneel, zelfs wanneer ze standaard zijn geactiveerd, en het IAP-privacybeleid legt ook uit hoe je je voor deze diensten kan afmelden.

Hoe we deze informatie gebruiken

Account- & Contactgegevens: We gebruiken je contactgegevens om onze diensten te verlenen, je verzoeken te beantwoorden en voor facturering en accountbeheer. We kunnen deze informatie ook voor marketing- en communicatiedoeleinden gebruiken (onze marketingberichten bevatten altijd een mogelijkheid om je op elk moment af te melden). We gebruiken deze gegevens ook in geaggregeerde/geanonimiseerde vorm om trends in diensten te analyseren.
Als je je hebt ingeschreven voor een evenement dat op onze website wordt gepubliceerd, kunnen wij je naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam doorgeven aan onze lokale organisator en aan de sponsors van het evenement, zowel voor direct marketingdoeleinden als om de voorbereidingen en inschrijvingen voor het evenement te vergemakkelijken.
Als je interesse hebt getoond in het gebruik van Odoo of anderszins hebt gevraagd om gecontacteerd te worden door een Odoo-dienstverlener, kunnen we ook je naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam doorgeven aan één van onze officiële Partners in je land of regio, zodat je met jou contact kunnen opnemen om hun lokale hulp en diensten aan te bieden.

Sollicitatiegegevens: Wij verwerken deze gegevens alleen voor ons wervingsproces, om je sollicitatie te evalueren en op te volgen, en in de loop van de voorbereiding van je contract, als we beslissen om je een voorstel te doen. Je kan te allen tijde contact met ons opnemen om je gegevens te laten verwijderen.

Browsergegevens: Deze automatisch geregistreerde gegevens worden anoniem geanalyseerd om onze diensten te onderhouden en te verbeteren. Google reCAPTCHA kan ook worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden, om misbruik van onze diensten te voorkomen. In dat geval verwerken we alleen de anonieme score die reCAPTCHA bepaalt op basis van je browser en apparaat.
We zullen deze gegevens alleen in verband brengen met je persoonsgegevens wanneer dit wettelijk vereist is of voor veiligheidsdoeleinden, in geval van schending van ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

Klantdatabase: We verzamelen en verwerken deze gegevens alleen in jouw naam, om de diensten waarop je bent geabonneerd uit te voeren, en op basis van de instructies die je uitdrukkelijk hebt verstrekt bij de registratie of configuratie van je diensten en Odoo database.
Onze Helpdeskmedewerkers en ingenieurs kunnen deze informatie op een beperkte en redelijke manier raadplegen om elk probleem met onze diensten te verhelpen of op je uitdrukkelijk verzoek om ondersteuningsredenen, of zoals vereist door de wet, of om de veiligheid van onze diensten te garanderen in geval van schending van ons beleid voor aanvaardbaar gebruik .

Opname van de gratis proefsessie: Het doel van deze opnames is om onze producten te verbeteren: ze worden uitsluitend bekeken en geanalyseerd door ons R&D Usability team, die je gegevens als strikt vertrouwelijke informatie zal behandelen. Door het bekijken van deze opnames, kunnen ze een tastbare weergave zien van de eerste stappen van een gebruiker in Odoo en de gebruikerservaring dienovereenkomstig verbeteren.
De opnames worden verwerkt en opgeslagen door middel van tools van FullStory (cf. onze lijst van dienstverleners), onder strikte geheimhoudingsvoorwaarden.
De andere hoofdstukken van dit Beleid leggen uit:

Github.com accountgegevens: Tijdens het configureren van je Odoo.SH project, gebruikt het platform je OAuth token om het Github.com project op te stellen dat je zal gebruiken voor Odoo.SH, met inbegrip van de nodige webhooks en deployment key zodat Odoo.SH elke commit die je naar je project repository pusht kan detecteren. Het OAuth token wordt niet opgeslagen en wordt verwijderd na 2 dagen of zodra je je Odoo.SH sessie afsluit.
De inhoud van je project repository wordt opgeslagen zolang je Odoo.SH abonnement actief is om de diensten zelf te kunnen leveren.
Onze Helpdeskmedewerkers en ingenieurs kunnen deze informatie op een beperkte en redelijke manier raadplegen om problemen met onze diensten op te lossen, of op je uitdrukkelijk verzoek om ondersteuningsredenen, of zoals vereist door de wet, of om de veiligheid van onze diensten te garanderen in geval van schending van ons beleid voor aanvaardbaar gebruik .

In-App Aankopen (IAP) transactiegegevens: Je kan het gedetailleerde beleid voor elke dienst vinden op de IAP Privacybeleid pagina.

Toegang tot je gegevens

Toegang tot, bijwerken of verwijderen van je persoonlijke informatie

Account- & contactgegevens: Je hebt het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die je ons eerder hebt verstrekt en ze bij te werken. Je kan dit te allen tijde doen door in te loggen op je persoonlijk account op Odoo.com. Als je je account of persoonlijke informatie voor een wettige reden definitief wilt verwijderen, gelieve contact op te nemen met onze Helpdesk om dit te vragen. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om je persoonlijke informatie definitief te verwijderen, behalve wanneer we deze voor wettelijke redenen moeten bewaren (meestal voor administratie, facturering en belastingaangifte).

Sollicitatiegegevens: Je kan ons te allen tijde contacteren om toegang tot, de bijwerking of verwijdering van je sollicitatiegegevens te vragen. De eenvoudigste manier om dit te doen is om te antwoorden op het laatste bericht dat je met onze Human Ressources hebt uitgewisseld.

Klantdatabase: Je kan op elk moment alle gegevens in je op Odoo.com gehoste databases beheren door middel van je administrator inloggegevens, inclusief het bijwerken of verwijderen van alle persoonsgegevens.
Je kan op elk moment een complete back-up van je database exporteren via ons controlepaneel, om deze over te dragen of om je eigen back-up/archief te beheren. Je ben verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens in overeenstemming met alle privacywetgevingen.
Je kan eveneens op elk moment de verwijdering van je database vragen via je controlepaneel.
Wanneer je gebruik maakt van de Odoo Database Upgrade diensten, worden jouw gegevens automatisch verwijderd nadat de upgrade succesvol werd voltooid, en kunnen ze ook worden verwijderd op je uitdrukkelijk verzoek.

Opname van de gratis proefsessie: Je kan ons op elk moment contacteren om toegang tot of verwijdering van de opname van je proefsessie aan te vragen (zie onderstaande contactgegevens). Vergeet niet de naam en URL van je database (bv. mijndatabase.odoo.com) te vermelden om ons toe te laten je specifieke opname op te halen. Opnames worden automatisch vernietigd na 2 maanden, dus als je proefsessie ouder is dan dat bestaan de gegevens niet meer.
De andere hoofdstukken van dit Beleid leggen uit:

Github.com accountgegevens: Je kan de project repository gegevens die verzameld werden van je Github.com account rechtstreeks op Odoo.SH bekijken en beheren.
Je kan op elk moment de verwijdering van deze informatie aanvragen via je controlepaneel op Odoo.SH.
Je kan eveneens de verwijdering van je Github.com OAuth token aanvragen door simpelweg uit te loggen op Odoo.SH.

In-App Aankopen (IAP) transactiegegevens: Je kan het gedetailleerde beleid voor elke dienst vinden op de IAP Privacybeleid pagina.

Veilige bewaartermijn: we bewaren een kopie van je gegevens in onze back-ups om veiligheidsredenen, zelfs nadat ze van onze live systemen werden verwijderd. Zie de sectie over Bewaring van gegevens voor meer details.

Beveiliging

We beseffen hoe belangrijk en gevoelig je persoonsgegevens zijn en we nemen een groot aantal maatregelen om ervoor te zorgen dat deze informatie veilig wordt verwerkt, opgeslagen en beschermd tegen gegevensverlies en ongeoorloofde toegang. Onze technische, administratieve en organisatorische veiligheidsmaatregelen worden in detail omschreven in ons Veiligheidsbeleid.

Externe dienstverleners / subverwerkers

Om onze activiteiten te ondersteunen doen wij een beroep op verschillende dienstverleners. Ze helpen ons met verschillende diensten zoals betalingsverwerking, analyse van het webpubliek, cloudhosting, marketing en communicatie, enz.

Wanneer we gegevens met deze dienstverleners delen, zorgen we ervoor dat zij deze gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, en dat de verwerking die zij uitvoeren voor ons beperkt is tot ons specifiek doel en gedekt wordt door een specifieke gegevensverwerkingsovereenkomst.

Hieronder kan je een lijst vinden van de dienstverleners waarop we momenteel een beroep doen, waarom we ze gebruiken en wat voor soort gegevens we met hen delen.

In-App Aankopen (IAP): De lijst van externe dienstverleners voor elke IAP-dienst is beschikbaar op de IAP Privacybeleid pagina.

A. Subverwerkers

Deze externe dienstverleners verwerken gegevens waarvoor Odoo verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is, namens Odoo.

Belangrijk: door de grote variatie in middelen en diensten die deze subverwerkers aanbieden, kunnen Odoo klanten niet kiezen welke subverwerker hun gegevens zal verwerken. Ze kunnen echter hun voornaamste hosting regio kiezen (zie de sectie over Gegevenslocatie ).

Subverwerkers Doel Gedeelde gegevens
OVHCloud SAS
Privacy & Beveiliging
Infrastructuur en hosting van Odoo.com (productie + back-ups), Odoo SaaS (productie + back-ups), Odoo.SH (back-ups), bescherming tegen DDOS. Momenteel gehost door OVHCloud: Productiegegevens van Odoo.com en gerelateerde diensten, inclusief Odoo Online (SaaS) Klantdatabases, en de Odoo Database Upgrade diensten, inclusief klantdatabases die momenteel worden geüpgraded; Back-upgegevens voor alle Odoo Cloud-diensten.
Certificaten van datacenter: ISO 27001, SOC 1 TYPE II, SOC 2 TYPE II, PCI-DSS, CISPE, SecNumCloud, CSA STAR.
Google Cloud EMEA Ltd
Privacy & Beveiliging
Infrastructuur en hosting van Odoo.com (productie + back-ups), Odoo SaaS (productie + back-ups), Odoo.SH (productie + back-ups), bescherming tegen DDOS. Momenteel gehost door Google: Productiegegevens van Odoo.com en gerelateerde diensten, inclusief Odoo Online (SaaS) en Odoo.SH (PaaS) klantdatabases en de Odoo Database Upgrade diensten, inclusief klantdatabases die momenteel worden geüpgraded; back-upgegegevens voor alle Odoo Cloud-diensten.
Certificaten van datacenter: ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 1, SOC 2, SOC3, PCI-DSS, HIPAA, CISPE, CSA STAR .
Amazon Web Services, Inc.
Privacy & Beveiliging
Infrastructuur en hosting (legacy) Momenteel gehost door AWS: De Odoo Database Upgrade diensten voor klantdatabases die worden geüpgraded op het legacy web-based upgrade platform, of die eerder zijn gestart op het legacy platform met aangepaste scripts, of die zijn gestart vanaf de end-of-life versie OpenERP v6.1. Nieuwere upgrades gestart met het command-line script of het nieuwe web-based formulier worden niet verwerkt op AWS.
Certificaten van datacenter: ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 1, SOC 2, SOC3, PCI-DSS, HIPAA, CISPE, CSA STAR
FullStory
Beveiliging & Privacy
Info AVG
Cookiebeleid
Tijdelijke opnames van gratis proefsessies voor gebruikers die instemmen met het UX-verbeteringsprogramma. Gedeeld met FullStory: video-opname van je scherm tijdens de eerste 2 uur van je gratis proefsessie + Fullstory cookie.

B. Externe verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken

Deze externe dienstverleners verwerken gegevens waarvoor Odoo de verwerkingsverantwoordelijke is, als verwerkers, namens Odoo, of ze ontvangen dergelijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met het specifiek doel de diensten uit te voeren waarvoor zij zijn gecontracteerd.

Dienstverlener Doel Gedeelde gegevens
Paypal
PCIPrivacy & Beveiliging
Betalingsverwerking op Odoo.com. Gedeeld met Paypal: Ordergegevens (bedrag, omschrijving, referentie), naam en e-mail van de klant.
Enkel opgeslagen door Paypal: creditcardgegevens.
Ingenico Payment Services
PCIPrivacy
Betalingsverwerking op Odoo.com. Gedeeld met Ingenico: Ordergegevens (bedrag, omschrijving, referentie), naam en e-mail van de klant.
Enkel opgeslagen door Ingenico: creditcardgegevens.
Stripe
PCIPrivacy & Beveiliging
Betalingsverwerking op Odoo.com. Gedeeld met Stripe: Ordergegevens (bedrag, omschrijving, referentie), naam en e-mail van de klant.
Enkel opgeslagen door Stripe: creditcardgegevens.
Adyen
PCIPrivacyAV
Betalingsverwerking op Odoo.com. Gedeeld met Adyen: Ordergegevens (bedrag, omschrijving, referentie), naam en e-mail van de klant.
Enkel opgeslagen door Adyen: creditcardgegevens.
OneSignal
Privacy & Beveiliging
In-browser pushmeldingen voor bezoekers van Odoo.com. Gedeeld met OneSignal: Niet-persoonlijke browsergegevens, geolocatie, taal (niet identificeerbare gegevens).
Enkel opgeslagen door OneSignal: ID's browser/mobiel apparaat.
Google Analytics
Privacy & BeveiligingSoorten cookies
Anonieme analyse van het websitepubliek.
Opt-out
Gedeeld met Google Analytics: Niet-persoonlijke browsergegevens, geanonimiseerde IP, geolocatie, taal (niet identificeerbare gegevens).
Google reCAPTCHA
Privacy & Beveiliging
Formulierbescherming. Gebruikt door Google reCAPTCHA: Browser- en apparaatkenmerken, cookies van Google.
Acuity Scheduling
Privacy & Beveiliging
Inplannen van demo/afspraak op Odoo.com. Gedeeld met Acuity: Alle persoonlijke informatie die de gebruiker op het planningsformulier heeft ingevuld: naam en contactgegevens, reden van het verzoek, enz.
Clearbit
Privacy & Beveiliging
Ophalen van bedrijfsinformatie voor prospectie. Opgehaald uit Clearbit voor bezoekers afkomstig van EU-bedrijven: naam, sector, geschatte grootte, geschatte omzet, website, social media en algemene contactgegevens.
Opgehaald uit Clearbit voor bezoekers afkomstig van niet-EU bedrijven: hetzelfde als voor EU-bedrijven, plus contactgegevens van bedrijfsleiders, indien gekend.
CloudFlare
Beveiliging & PrivacyCookiebeleid
Gedistribueerde caching van statische bronnen en afbeeldingen van Odoo.com. Gebruikt door CloudFlare: Browser- en apparaatkenmerken, cookies van CloudFlare.

Bewaring van gegevens

Account- & contactgegevens: wij bewaren deze gegevens alleen zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, zoals uiteengezet in dit beleid, inclusief eventuele wettelijke bewaartermijnen of zo lang als nodig is voor een gerechtvaardigde en redelijke promotie van onze producten en diensten.

Sollicitatiegegevens: Als we je niet aanwerven, kunnen we de verstrekte gegevens maximaal 3 jaar bewaren zodat we opnieuw contact met jou kunnen opnemen voor eventuele nieuwe vacatures, tenzij je ons vraagt dit niet te doen. Als we je aanwerven worden je persoonlijke gegevens bewaard voor de duur van je arbeidsovereenkomst met ons en daarna, gedurende de toepasselijke wettelijke bewaartermijn die geldt in het land waar wij je in dienst hebben genomen.

Browsergegevens: we mogen deze gegevens maximaal 12 maanden bewaren, tenzij we ze moeten bewaren in het kader van een gerechtvaardigd belang betreffende de veiligheid of prestaties van onze diensten, of zoals vereist door de wet. Alle sessiegegevens van je server worden slechts 3 maanden bewaard als ze actief worden gebruikt, anders worden ze na 7 dagen verwijderd.

Klantdatabase: we bewaren deze gegevens alleen zo lang als nodig is voor het leveren van de diensten waarop je je hebt geabonneerd. Voor databases die op de Odoo Cloud gehost worden, als je de dienst opzegt, wordt je database gedurende 3 weken gedeactiveerd (de respijtperiode waarin je je kan bedenken) en daarna vernietigd. Voor databases die op de Odoo Database Upgrade website geüpload worden, wordt je database 4 maanden na de laatste succesvolle upgrade bewaard en kan op verzoek eerder worden verwijderd.

Opname van de gratis proefsessies: Deze opnames worden automatisch verwijderd na 2 maanden, en kunnen eerder worden verwijderd zodra ze zijn verwerkt of als niet relevant worden beschouwd, of op verzoek.

Github.com accountgegevens: we bewaren deze gegevens zolang je Odoo.SH abonnement actief is, behalve het OAuth token dat na 2 dagen wordt verwijderd, of zodra je je afmeldt bij Odoo.SH.

In-App Aankopen (IAP) transactiegegevens: Je kan het gedetailleerd beleid voor elke dienst vinden op de IAP Privacybeleid pagina.

Veilige bewaartermijn: Als onderdeel van ons Veiligheidsbeleid, proberen wij je gegevens altijd te beschermen tegen onopzettelijk of kwaadaardige verwijdering. Bijgevolg worden je persoonlijke gegevens (Account- & contactgegegevens), nadat ze op verzoek uit onze database worden verwijderd of nadat je persoonlijke gegevens uit je database (Klantdatabase) hebt verwijderd, niet onmiddellijk verwijderd van onze back-upsystemen, die beveiligd en onveranderlijk zijn. De persoonlijke gegevens kunnen maximaal 12 maanden in die back-ups opgeslagen blijven, totdat ze automatisch worden vernietigd.
Wij verbinden ons ertoe die back-ups van je verwijderde gegevens voor geen enkel ander doel te gebruiken dan voor het behoud van de integriteit van onze back-ups, tenzij jij of de wet ons daartoe verplicht.

Fysieke gegevenslocatie / Gegevensoverdracht

Hostingdiensten

Hostinglocaties: klantdatabases worden gehost in de Odoo Cloud regio die het dichts bij hun woonplaats ligt, en kunnen een andere regio aanvragen (indien beschikbaar):

  • Amerika: Canada , Verenigde Staten
  • Europa: Frankrijk , België
  • Azië & Pacific: Singapore, Taiwan
  • Midden-Oosten & Zuid-Azië: Indië
  • Oceanië: Australië

Back-uplocaties: back-ups worden op meerdere continenten gerepliceerd om te voldoen aan onze Disaster Recovery-doelstellingen en bevinden zich in de volgende landen, ongeacht de oorspronkelijke hostingregio:

  • Canada
  • Frankrijk
  • België
  • Nederland
Merk op: het is niet mogelijk om de back-uplocatie te kiezen of te beperken, back-ups worden gerepliceerd op ten minste 3 van deze locaties. Het hosting van gegevens enkel binnen de Europese Unie is niet ondersteund.

Voor meer informatie over onze hostingdiensten, zie onze Cloud Hosting SLA.

Odoo Database Upgrade Locaties: Klantdatabases worden geüpgraded op hun huidige hostinglocatie (zie hierboven) of op een upgrade server in Frankrijk of in België .

: Voor klanten die zich zorgen maken over de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming, de landen aangestipt met een in de bovenstaande lijsten liggen in de Europese Unie of zijn momenteel het voorwerp van een adequaatheidsbesluit vanwege de Europese autoriteiten.

In-App Aankopen (IAP) transactiegegevens: Je kan het gedetailleerde beleid voor elke dienst vinden op de IAP Privacybeleid pagina.

Opname van de gratis proefsessie: De opgenomen gegevens worden verwerkt door FullStory (zie onze dienstverleners) in Google Cloud datacenters in de Verenigde Staten. Ter herinnering: deze gegevens worden alleen opgenomen als je hiermee akkoord gaat en worden slechts gedurende een zeer beperkte tijd bewaard.

Internationaal personeel
In sommige gevallen kunnen de in dit Privacybeleid vermelde persoonsgegevens worden geraadpleegd door medewerkers van dochterondernemingen van Odoo SA in andere landen. Deze toegang zal altijd worden gedaan voor dezelfde doeleinden en met dezelfde privacy- en veiligheidsmaatregelen als wanneer het zou worden gedaan door ons eigen lokale personeel, dus alle garanties die wij bieden zijn nog steeds van toepassing.
We gebruiken Europese Standaard Contractvoorwaarden (SCC) om onze dochterondernemingen te binden op een manier die voldoende waarborgen biedt inzake gegevensbescherming voor de beperkte en tijdelijke gegevensoverdrachten die plaatsvinden door dergelijke toegang.

Openbaarmaking aan derden

Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk vermeld, verkopen, verhandelen of dragen wij je persoonsgegevens niet over aan derden. We kunnen geaggregeerde of niet-identificeerbare informatie delen of openbaar maken voor onderzoeksdoeleinden, of om trends en statistieken te bespreken met externe dienstverleners.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes tekst die door onze servers naar je computer of apparaat worden gestuurd wanneer je onze diensten opent. Ze worden opgeslagen in je browser en later teruggestuurd naar onze servers zodat we contextuele inhoud kunnen bieden. Zonder cookies zou het gebruik van het web een veel frustrerendere ervaring zijn. We gebruiken ze om je activiteiten op onze website te ondersteunen, bijvoorbeeld je sessie (zodat je je niet opnieuw moet inloggen) of je winkelmandje.

Cookies worden ook gebruikt om ons te helpen je voorkeuren te begrijpen op basis van eerdere of huidige activiteiten op onze website (de pagina's die je hebt bezocht), je taal en land, waardoor wij je betere diensten kunnen aanbieden. We gebruiken eveneens cookies om ons te helpen geaggregeerde gegevens te verzamelen over websiteverkeer- en interactie zodat we betere website-ervaringen en -tools kunnen aanbieden in de toekomst.

We gebruiken ook externe diensten zoals Google Analytics, die hun eigen cookies bepalen en gebruiken om bezoekers te identificeren en hun eigen contextuele diensten aan te bieden. Voor meer informatie betreffende deze externe dienstverleners en hun cookiebeleid, zie de relevante verwijzingen in de sectie over externe dienstverleners .

Hieronder vind je een overzicht van de cookies die op je apparaat kunnen worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt:

Soorten cookies Doel Cookies
Sessie & Veiligheid Gebruikers authenticeren, gebruikersgegevens beschermen en de website in staat te stellen de diensten te verlenen die de gebruikers verwachten, zoals het onthouden van de inhoud van hun winkelmandje of het toestaan van het uploaden van bestanden.

De website zal niet behoorlijk werken als je deze cookies weigert of verwijdert.
session_id (Odoo)
td_id (Odoo)
fileToken (Odoo)
__cfduid (CloudFlare)
Voorkeuren Informatie onthouden over het gewenste uiterlijk of gedrag van de website, zoals je voorkeurstaal, regio en tijdzone. Je ervaring kan verslechteren als je deze cookies weigert, maar de website blijft werken. frontend_lang (Odoo)
cids (Odoo)
odoo_no_push (Odoo)
tz (Odoo)
Interactiegeschiedenis Gebruikt om informatie te verzamelen over je interacties met de website, de pagina's die je hebt bezocht en elke specifieke marketingcampagne die je naar de website heeft gebracht. We kunnen je misschien niet de beste diensten bieden als je deze cookies weigert, maar de website blijft werken. im_livechat_history (Odoo)
im_livechat_previous_operator_pid (Odoo)
utm_campaign (Odoo)
utm_source (Odoo)
utm_medium (Odoo)
fs_uid (FullStory)
Reclame & Marketing Gebruikt om reclame aantrekkelijker te maken voor gebruikers en waardevoller voor uitgevers en adverteerders, zoals het aanbieden van meer relevante advertenties wanneer je andere websites bezoekt die advertenties weergeven of de rapportage over de prestaties van de advertentiecampagnes te verbeteren.

Merk op dat zommige externe dienstverleners bijkomstige cookies op je browser kunnen installeren om je te identificeren.

Je kan je afmelden voor het gebruik van cookies door een externe partij door de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken. De website blijft werken als je deze cookies weigert of verwijdert.
__gads (Google)
__gac (Google)
_fbp (Facebook)
Analytics Begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, via Google Analytics. Leer meer over Analytics cookies en privacy informatie.

De website blijft werken als je deze cookies weigert of verwijdert.
_ga (Google)
_gat (Google)
_gid (Google)
_gac_* (Google)

Je kan ervoor kiezen om je computer je te laten waarschuwen telkens wanneer er een cookie wordt verzonden, of je kan ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Elke browser is een beetje anders, dus kijk in het Help-menu van je browser voor de juiste beste manier om je cookies aan te passen of klik op onderstaande links.

We ondersteunen momenteel geen Do Not Track-signalen, aangezien er geen industriestandaard is voor naleving.

Beleidsupdates

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om het te verduidelijken, om wijzigingen op onze website weer te geven of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De vermelding "Laatste update" bovenaan het beleid geeft de laatste herziening aan, die tevens de ingangsdatum van die wijzigingen is. Wij geven je toegang tot de gearchiveerde versies van dit beleid zodat je de wijzigingen kan bekijken.

Contact opnemen met ons

Als je vragen hebt over dit Privacybeleid of over je persoonsgegevens, neem dan contact op met de Odoo Helpdesk of neem contact met ons op via e-mail op privacy@odoo.com of per brief op:

Odoo S.A. - Gegevensbescherming
Chaussée de Namur, 40
1367 Grand-Rosière
België

BTW: BE0477472701