Giáo dục

Xây dựng các khóa học. Chia sẻ với sinh viên.Miễn phí, truy cập không giới hạn.

Giáo viên:

Học viên:

Xây dựng một khóa học

Tạo một công ty mẫu để sử dụng trong khóa học của bạn.

Thiết lập một cơ sở dữ liệu mới

Chia sẻ

Chia sẻ doanh nghiệp của bạn và
những tài liệu đào tạo với học viên.

Đăng khóa học của bạn

Bắt đầu ngay!

Chọn một khóa học và chọn một công ty mẫu để thực hành trên.

Xem khóa học

Giáo viên có cơ hội để:

Làm việc trên Odoo Trực tuyến (SaaS). Làm việc trên dữ liệu đám mây không cần cài đặt trên máy tính của bạn. Hơn nữa, các sinh viên có thể làm việc từ máy tính của họ ở nhà!

Nguồn dữ liệu giảng dạy không giới hạn.Xin lưu ý rằng cơ sở dữ liệu giáo dục có giá trị trong vòng 10 tháng. Giáo viên có thể tạo lại những cái khác mới hơn và sẽ có hiệu lực trong 10 tháng kể từ ngày tạo.

Không cần phải tạo cùng một cơ sở dữ liệu lặp đi lặp lại với dữ liệu của người hướng dẫn. Các sinh viên chỉ có thể "chọn" cơ sở dữ liệu của giáo viên của họ từ nền tảng!

Quản lý những người dùng khác nhau(học viên) và cơ sở dữ liệu(tất cả không giới hạn) từ tài khoản Odoo của giảng viên.

Làm thế nào để bắt đầu?

Khi bạn chọn bắt đầu dùng thử miễn phí, chỉ cần đảm bảo răng đường dẫn url(dưới tên doanh nghiệp của bạn) bắt đầu bằng tiền tố "edu-" (ví dụ: "edu-myschool.odoo.com").

Cơ sở dữ liệu của bạn sẽ tồn tại 10 tháng, miễn là bạn:

  • Bắt đầu tên cơ sở dữ liệu với "edu-"
  • Kích hoạt cơ sở dữ liệu của bạn từ email gửi đến hộp thư đến của bạn.

Liên kết hữu ích

Đọc phần Hướng dẫn giáo dục để đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào!

  • Xem video hướng dẫn trên E-learning platform! Watch videos, play quizz, win Karma points and develop your Odoo Super power!

  • Học & chơi với trò chơi kinh doanh của chúng tôi Mở rộng quy mô! 
    Nó miễn phí cho giảng viên! Làm cách nào? Điền vào email đã chuẩn bị bật ra khi nhấp vào liên kết "nhận miễn phí".

Gặp rắc rối nào ư? Hãy liên lạc với chúng tôi thông qua Đội hỗ trợ

Nhận một công cụ ERP thực sự để hỗ trợ các lớp học của bạn

Miễn phí Odoo cho giáo viên và học sinh. Không giới hạn cơ sở dữ liệu, ứng dụng và người dùng.

Đã có hơn 300 giảng viên sử dụng Odoo!

Kiểm tra lời chứng thực của họ

Chúng tôi muốn biết thêm về bạn

Chúng tôi muốn biết Odoo sẽ được sử dụng trong trường học và lớp học nào! 

Chúng tôi sẽ giữ liên lạc của bạn trong nội bộ. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin của bạn nếu một yêu cầu được thực hiện bởi một giáo viên khác đang tìm kiếm một đồng nghiệp để làm việc hoặc động não về một giải pháp nào đó.

Liên lạc