Odoo
Chương trình
Giáo dục

Miễn phí, không giới hạn truy cập Odoo Online. Chia sẻ cơ sở dữ liệu với học viên.

Truy cập miễn phí
Odoo Online

Làm việc trên Cloud
Không cần máy chủ, làm việc tại nhà mà không cần cài đặt ứng dụng.

Không giới hạn
cơ sở dữ liệu, ứng dụng và người dùng cho mục đích giảng dạy.
Có hiệu lực trong 10 tháng.

Hộp trò chơi ScaleUp!

Nhận trò chơi kinh doanh Scale Up!
miễn phí cho lớp học của bạn.

Sử dụng Chương trình giáo dục như thế nào?

1. Tạo cơ sở dữ liệu

bằng cách nhấn "Dùng thử miễn phí".

2. Chọn các ứng dụng

và thiết lập.

3. Hoàn thành mẫu đơn*

4. Kích hoạt cơ sở dữ liệu

từ email gửi tới hộp thư của bạn.

*Khi thiết lập tên công ty, hãy dùng tiền tố "edu" cho URL. (Ví dụ: "edu-myschool.odoo.com)

Bắt đầu

Giáo viên

Tạo khóa học

Tạo một công ty mẫu để sử dụng cho khóa học.

Thiết lập cơ sở dữ liệu mới

Chia sẻ

Chia sẻ tài liệu công ty và
tài liệu đào tạo với học viên.

Đăng khóa học

Sinh viên

Bắt đầu ngay!

Tìm cơ sở dữ liệu của giáo viên và dùng công ty mẫu để thực hành.

Xem các khóa học

Công cụ khác

Universidad del Caribe
Institut Tecnològic Barcelona
Trường Đại học Gujrat
Universidad Tecnica Federico Santa Maria | Lider en Ingenieria, Ciencia y Tecnologìa
HEPN - Haute-École de la Province de Namur
Trường đại học Khoa học ứng dụng FH Joanneum
Trường Kinh doanh và Khoa học Xã hội thuộc Đại học AARHUS
Đại học Mahidol
Howest
Monlau Estudios Profesionales
Đại học Aalborg
Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường đại học Bogazici
Universidad Católica de Santiago del Estero
Trường Đại học James Madison
Trường kinh doanh UNKLAB