Mô-đun độc lập

Tin tức 

Truy cập ngay vào các chủ đề được thảo luận mới nhất trong công ty của bạn và theo sát các cuộc hội thoại. 

Bắt đầu thảo luận 

Tạo các cuộc thảo luận trực tiếp với các nhân viên khác và tạo các nhóm thảo luận riêng tư.

Đăng ký theo dõi kênh

Tạo các nhóm mở được gọi là Kênh để theo dõi các cuộc thảo luận về các chủ đề cụ thể. Bắt đầu tham gia vào các dự án bằng cách theo dõi các kênh hiện có hoặc tạo các kênh mới.

Lưu lại yêu thích

Lưu lại tin nhắn có nội dung quan trọng để dễ dàng tìm lại chúng trong danh sách đã được lưu.

Nhóm riêng tư

Tạo các nhóm bí mật và mời người dùng.

Status

See what colleagues are up to by checking if they are online, offline, away or out of the office.

Quản lý người tham gia 

Mời những người tham gia trong các nhóm riêng tư và hạn chế quyền truy cập vào các kênh đối với một nhóm nhân viên được chọn. 

Cửa sổ trò chuyện  

Biến một cuộc trò chuyện thành một phiên trò chuyện để tiếp tục trò chuyện trong khi chuyển đổi các mô-đun. 

Danh sách gửi thư

Choose to send messages by email allowing a channel to behave as a mailing list.

Đề cập

Mention Odoo users (@odoo_username) in conversations, and even channels (#channel_name).

Biểu tượng mặt cười

Làm sống động cuộc hội thoại của bạn với biểu tượng cảm xúc.


Việc tích hợp 

Mô đun trò chuyện

Thêm tin nhắn, các ghi chú nội bộ, lượng người theo dõi và kênh trực tiếp từ bất kỳ ứng dụng nào và theo dõi chúng trong mô-đun Thảo luận.