Trò chơi hoá

Ảnh đại diện

Bạn có thể chọn ảnh đại diện có sẵn hoặc có thể tải lên ảnh mới cho cả cấp độ nhân viên và người được tuyển dụng qua giới thiệu.

Phần thưởng được tuỳ chỉnh

Phần thưởng được tùy chỉnh mà nhân viên có thể đổi điểm để khuyến khích việc giới thiệu.

Tích luỹ điểm

Khi nhân viên giới thiệu nhiều ứng viên hơn, họ sẽ tích luỹ điểm khi chu trình tiến triển.

Cấp độ

Tăng cấp trong Giới thiệu để thấy ảnh đại diện của bạn thay đổi và trở nên mạnh mẽ hơn!

Số liệu rõ ràng

Xem thống kê của bạn ngay trên trang chủ. Xem tổng số lượt giới thiệu, số lượng đang trong quá trình tuyển dụng và số lượng ứng viên đã trúng tuyển.

Bảng thành tích

Ngay đầu trang chủ, hãy xem cấp độ của bạn, tổng số điểm đã kiếm được và số điểm có sẵn mà bạn có thể sử dụng.

Theo dõi điểm đã kiếm được

Bấm vào các nút Giới thiệu, Đang diễn ra hoặc Thành công, xem bạn đã kiếm được bao nhiêu điểm cho mỗi bước trong quá trình giới thiệu.

Xây dựng biệt đội

Khi một người bạn giới thiệu được tuyển dụng, hãy chọn một hình đại diện sẽ xuất hiện trên trang chủ giới thiệu.

Giới thiệu

Nhanh chóng gửi công việc

Gửi một danh sách công việc qua email kèm liên kết giới thiệu cá nhân của bạn từ nút 'Gửi email cho bạn bè' ngay trên trang chủ.

Xem tất cả công việc

Xem tất cả vị trí đang tuyển dụng kèm thông tin tóm tắt và số lượng ứng viên cần tuyển.

Tích hợp mạng xã hội

Có thể chia sẻ liên kết tùy chỉnh cho Facebook, Twitter, LinkedIn từ mỗi thẻ công việc.

Email tuỳ chỉnh

Gửi một công việc cụ thể qua email kèm theo một liên kết theo dõi trực tiếp đến người mà bạn giới thiệu.

Tùy chỉnh

Tùy chỉnh trang chủ

Bạn không thích hình nền hiện tại? Vậy hãy đổi hình mới bằng cách tải lên hình ảnh của bạn! Khôi phục hình ảnh mặc định bất cứ lúc nào.

Tạo phần thưởng

Thêm phần thưởng tùy chỉnh và cài đặt số điểm cần để đổi phần thưởng này, thêm mô tả và hình ảnh.

Cấp độ

Thay đổi hoặc thêm các cấp độ, điều chỉnh tên và ảnh đại diện cho mỗi cấp độ.

Bạn bè

Chọn tên và ảnh đại diện cho các tùy chọn bạn bè khác nhau xuất hiện trên trang chủ khi có người được tuyển dụng thông qua giới thiệu.

Cảnh báo

Tạo cảnh báo và gửi chúng cho nhân viên của bạn bằng cách đặt một khoảng thời gian mà cảnh báo hoạt động, thêm văn bản cảnh báo và một liên kết có thể nhấp vào hoặc URL cụ thể, nếu có. Văn bản cảnh báo xuất hiện ở đầu trang chủ.

Giới thiệu

Chỉnh sửa hoặc thêm văn bản giới thiệu sẽ xuất hiện khi truy cập ứng dụng Giới thiệu lần đầu tiên.