Camera

Máy ảnh USB và webcam đều tương thích.

Chúng tôi khuyên dùng mẫu thiết bị Logitech
(sau 2010)
Camera của Logitech

Thiết bị HID

Mọi bộ chuyển đổi chân USB hoặc bàn phím USB đều tương thích

Bàn đạp
Logitech K120

Máy in

Các máy in được kết nối qua USB hoặc mạng đều tương thích.

Đối với máy in nhãn, chúng tôi khuyên dùng Zebra ZD410 vì chúng tôi hỗ trợ giao thức ZPL để in tự động từ ứng dụng POS.
Zebra ZD410

Công cụ Đo lường

Hộp IoT của Odoo hỗ trợ nhiều công cụ đo lượng với các chuẩn kết nối khác nhau (Bluetooth, WiFi, HDMI, USB...).

Các công cụ đo lường có thể bao gồm các loại cảm biến đo, thước đo độ sâu, thước cặp,...!

Bạn có thể xem danh sách tất cả công cụ tương thích tại đây:

- www.sylvac.ch hoặc
- www.factory5.tech.

Caliper USB Sylvac

Sylvac USB

Caliper Bluetooth Sylvac

Sylvac BT

Cân điện tử

Hộp IoT của Odoo hỗ trợ nhiều loại cân với các định mức khác nhau. Cân có thể được sử dụng trong cả ứng dụng PoS và Tồn kho.

Các chuẩn kết nối khác nhau tùy vào dòng cân mà bạn quyết định sử dụng (WiFi, HDMI, USB...).

Chúng tôi khuyên dùng mẫu Ariva-S
của dòng Mettler Toledo Ariva .
Cân Ariva