Quản lý phương tiện

Mô tả chuyên sâu

Chỉ định thương hiệu và mẫu mã, số đăng ký, số khung, số cửa và ghế, màu sắc, v.v để dễ dàng xác định từng chiếc xe trong đội vận tải của bạn.

Hợp đồng cho thuê

Thiết lập ngày bắt đầu hợp đồng và ngày hết hạn, chi phí kích hoạt và định kỳ và trạng thái của hợp đồng.

Theo dõi số dặm thưởng

Báo cáo chỉ số đo đường để theo dõi số dặm xe và dự báo bảo hành hoặc sửa chữa.

Theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu

Ghi lại mỗi lần nạp nhiên liệu cho từng xe để theo dõi mức tiêu thụ xăng dầu, hoặc cung cấp mỗi chiếc xe với một thẻ nhiên liệu để tự động ghi lại các giao dịch thật cụ thể.

Bảo trì xe cộ

Có thể theo dõi tất cả các nhu cầu bảo dưỡng xe mỗi ngày để dự báo các dịch vụ và việc sửa chữa.

Tổng quan theo giỏ hàng

Có một cái nhìn rõ ràng về tất cả các chi phí cho mỗi chiếc xe.

Những dòng trạng thái

Tạo một số trạng thái để có cái nhìn rõ ràng về các phương tiện được đặt hàng, phương tiện đang đậu hay phương tiện bạn không sở hữu nữa, v.v.


Báo cáo và phân tích

Báo cáo

Ghi lại tất cả các chi phí liên quan đến đội của bạn trong một báo cáo rõ ràng và chuyên sâu, và tạo một báo cáo tùy chỉnh với tất cả thông tin bạn cần.

Bảng điều khiển

Nhận tổng quan rõ ràng về tất cả các phương tiện của bạn nhờ các báo cáo và biểu đồ trực tiếp