Quản lý phương tiện

Mô tả chuyên sâu

Chỉ rõ thương hiệu và mẫu mã, số đăng ký, số khung, số cửa và ghế, màu sắc, v.v để dễ dàng xác định từng chiếc xe trong đội xe của bạn.

Hợp đồng cho thuê

Thiết lập ngày bắt đầu và ngày hết hạn hợp đồng, chi phí kích hoạt và định kỳ và trạng thái của hợp đồng.

Theo dõi số dặm

Báo cáo chỉ số đồng hồ đo để theo dõi số dặm và dự báo bảo trì hoặc sửa chữa.

Theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu

Ghi lại mỗi lần nạp nhiên liệu cho từng xe để theo dõi mức tiêu thụ xăng dầu, hoặc kết nối mỗi chiếc xe với một thẻ nhiên liệu riêng để tự động ghi lại các giao dịch.

Bảo trì xe cộ

Có thể theo dõi tất cả các nhu cầu bảo dưỡng xe mỗi ngày để dự báo các dịch vụ và theo sát việc sửa chữa.

Tổng quan theo từng xe

Có cái nhìn rõ ràng về tất cả các chi phí cho mỗi phương tiện.

Trạng thái

Tạo một số trạng thái để có cái nhìn rõ ràng về các phương tiện được đặt, phương tiện trong bãi đỗ xe hay phương tiện bạn không còn sở hữu,...


Báo cáo và phân tích

Báo cáo

Ghi lại tất cả các chi phí liên quan đến đội xe của bạn trong một báo cáo rõ ràng và chuyên sâu, và tạo một báo cáo tùy chỉnh chứa tất cả thông tin bạn cần.

Trang tổng quan

Có cái nhìn tổng quan rõ ràng về tất cả các phương tiện của bạn nhờ các báo cáo và biểu đồ trực tiếp