จัดการยานพาหนะ

คำอธิบายในเชิงลึก

ระบุยี่ห้อและรุ่น หมายเลขทะเบียน หมายเลขตัวถัง จำนวนประตูและที่นั่ง สี และอื่นๆ เพื่อที่จะระบุยานพาหนะแต่ละคันของคุณได้

สัญญาเช่า

ระบุวันที่สัญญาเริ่มต้นและหมดอายุ การเปิดใช้งานและต้นทุนประจำ ตลอดจนสถานะของสัญญา

ติตตามเลขไมล์ได้เสมอ

รายงานค่าที่ได้จากเครื่องมือวัดระยะทาง เพื่อติดตามเลขไมล์ของยานพาหนะและคาดการณ์การเข้ารับบริการและการซ่อม

ติดตามตรวจสอบการใช้เชื้อเพลิง

บันทึกการเติมเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันเพื่อติดตามการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง หรือเชื่อมโยงยานพาหนะแต่ละคันเข้ากับบัตรเติมน้ำมันเพื่อบันทึกการทำธุรกรรมโดยอัตโนมัติ

การบำรุงรักษายานพาหนะ

ติดตามความจำเป็นในการซ่อมบำรุงยานพาหนะได้แบบวันต่อวัน เพื่อคาดการณ์การบริการและติดตามการซ่อมบำรุง

ภาพรวมของรถ

เห็นภาพรวมที่ชัดเจนของต้นทุนทั้งหมดสำหรับยานพาหนะแต่ละคัน

สถานะ

สร้างสถานะที่หลากหลาย เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนของยานพาหนะที่สั่งซื้อแล้ว ยานพาหนะในที่จอด ยานพาหนะที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของอีกต่อไป และอื่นๆ


การรายงานและการวิเคราะห์

การรายงาน

บันทึกต้นทุนทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับยานพาหนะของคุณในรูปแบบรายงานเชิงลึกที่เป็นระเบียบ และจัดทำรายงานแบบกำหนดเองที่มีข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ

แดชบอร์ด

เห็นภาพรวมที่ชัดเจนของยานพาหนะทั้งหมดของคุณที่ได้จากการรายงานและกราฟที่เป็นปัจจุบัน