Email tuyệt vời không đau

Trình chỉnh sửa kéo & thả

Sử dụng các khối xây dựng được tạo sẵn của chúng tôi để cấu trúc email của bạn. Chèn tiêu đề và chân trang, kêu gọi hành động, hình ảnh, liên kết, đoạn trích và nhiều hơn nữa chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Cá nhân hóa

Thêm nội dung và hình ảnh vào phần nội dung có thể thay đổi được của các khối bạn đã tạo, và xem trước nội dụng email trước khi gửi đi

Nút thực hiện 

Các hoạt động - ví dụ như phê duyệt - sẽ xuất hiện trong thông báo email ngay lập tức.

Giao diện

Chọn 1 trong 9 giao diện tuyệt vời và thay đổi bố cục email tùy theo sở thích của bạn để tiết kiệm thời gian.

Các mẫu

Lưu email của bạn dưới dạng mẫu và sử dụng lại các mẫu này cho các chiến dịch trong tương lai của bạn.


Quản lý các chiến dịch của bạn

Nhập danh bạ người dùng

Dễ dàng nhập danh bạ của bạn vào Odoo từ bất kỳ tài liệu CSV nào

Tạo danh sách mail tùy ý

Phân loại dữ liệu người đăng ký của bạn bằng cách gán cho một hoặc một số danh sách gửi thư. Bạn cũng có thể chọn khách hàng chính thức, khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội khách hàng từ Odoo CRM như người tiếp nhận cho chiến dịch của mình.

Trả lời đến

Chỉ định một email mà người nhận có thể trả lời bằng cách nhấp vào nút “Trả lời” từ hộp thư đến của người đó.

Lên lịch

Chọn thời gian và ngày để gửi cho lịch cho chiến dịch của bạn.

Thử nghiệm mẫu

Gửi thư mẫu của bạn đến các địa chỉ email đã chọn để có bản xem trước trước khi thực sự đưa nó vào toàn bộ danh sách gửi thư của bạn

Chọn không tham gia

Tự động xóa liên hệ khỏi danh sách gửi thư của bạn khi liên hệ đó đã chọn không tham gia

Kiểm tra A/B testing

Gửi email của bạn đến một phần của danh sách email của bạn.


Cải thiện tỷ lệ giao hàng

Đáp ứng đầy đủ

Hiển thị tối ưu email của bạn trên bất kỳ màn hình nào: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại di động.

Những email không được phát tới

Theo dõi những thư điện tử không thể phát được trong vòng 24 giờ, và thông báo đến bạn khi chúng bị lỗi phát

Máy chủ email

Thiết lập một số máy chủ email với IP / tên miền của riêng họ để tối ưu hóa tỷ lệ mở.


Nhận thông tin chi tiết

Lưu trữ các chiến dịch của bạn

Theo dõi tất cả các email được gửi và lưu trữ chúng trong cơ sở dữ liệu Odoo

Chỉ số KPI

Nhận số liệu thống kê thời gian thực về mức độ hiệu quả email: tỷ lệ tiềm năng và đơn đặt hàng được tạo, tỷ lệ gửi, mở, nhấp, và trả lại.

Những đường link theo dõi

Thêm mã theo dõi vào liên kết nằm trong chiến dịch email của bạn và nhận về cái nhìn tổng quát về hiệu quả từng chiến dịch trong bảng thông tin riêng.

Đo lường doanh thu của bạn

Theo dõi các cơ hội của bạn thông qua Odoo CRM và phân tích tỷ lệ chuyển đổi cơ hội, doanh thu dự kiến, và lợi nhuận thu được từ mỗi chiến dịch. Sử dụng các bộ lọc khác nhau cho những phân tích chuyên sâu hơn.