Giảng dạy

Nội dung có tổ chức

Mỗi khóa học là một kênh quản lý nội dung bạn thêm vào nền tảng học trực tuyến của mình. Tạo càng nhiều khóa học càng tốt bởi bạn có chủ đề giảng dạy.

Tài sản đa phương tiện

Thêm mọi loại nội dung vào khóa học của bạn: video, thuyết trình dưới dạng PDF, thông tin qua hình ảnh, trang web, bài kiểm tra, và chứng nhận.

Nội dung video đã nhúng

Thêm miễn phí nội dung video bằng cách tải lên thư mục Google Drive hoặc YouTube và nhúng vào khóa học của bạn.

Lưu giữ và Tìm hiểu

Bạn có thể thêm câu đố vào phần cuối nội dung. Những câu đố này có thể có một hoặc nhiều đáp án.

Đường liên kết bên ngoài

Thêm các đường liên kết bên ngoài vào cuối nội dung của bạn để cho phép sinh viên truy cập vào các nguồn bổ sung.

Tiến độ

Theo dõi việc tham gia khóa học với chỉ báo hoàn thành và tiến độ dễ hiểu.

Đa ngôn ngữ

Trang web của bạn có thể dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau theo mong muốn của bạn.

Thương mại điện tử

Bán khóa học của bạn trên cửa hàng web. Yêu cầu sinh viên hoàn thành việc thanh toán trước khi nhập học.


Đánh giá

Chứng nhận

Đánh giá sinh viên của bạn bằng một loạt câu hỏi và chứng nhận ngay khi sinh viên thi đỗ bài kiểm tra.

Loại câu hỏi

Bài kiểm tra bạn tạo ra có thể có nhiều loại câu hỏi khác nhau: hộp văn bản (một và nhiều dòng), câu trả lời dạng số, ngày tháng (có và không có thời gian), các câu trả lời một lựa chọn hoặc nhiều lựa chọn, và ma trận.

Ngân hàng câu hỏi

Xác định xem liệu bài kiểm tra có bao gồm mọi câu hỏi hoặc lựa chọn ngẫu nhiên, làm giảm cơ hội chia sẻ đáp án.

Phản hồi nhanh

Sinh viên có thể kiểm tra câu trả lời của họ và so sánh với đáp án đúng ngay khi nộp bài kiểm tra.

Điểm đạt

Xác định điểm số tối thiểu cần đạt được để thi đỗ bài kiểm tra.

Đo lường hiệu suất

Xác định giới hạn thời gian cho bài kiểm tra của bạn.

Giới hạn số lần thử

Xác định số lần một sinh viên có thể thử làm bài kiểm tra.

Các chứng chỉ

Sinh viên đã hoàn thành chứng nhận thành công sẽ nhận được một chứng chỉ ngay qua email.

Thẻ

Sinh viên thi đỗ bài kiểm tra sẽ được trao huy hiệu, huy hiệu này sẽ được hiển thị trong hồ sơ của họ.


Tham gia cùng với cộng đồng của bạn

Diễn đàn

Tạo một hoặc nhiều diễn đàn được liên kết tới khóa học của bạn và cho phép các thành viên trong cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau.

Điểm và xếp hạng Karma

Game hóa khóa học của bạn và tặng thưởng cộng đồng của bạn bằng điểm karma để giúp họ tích cực hơn và trao cho họ cơ hội tiếp cận các thứ hạng và phần thưởng mới.

Bảng xếp hạng

Khuyến khích cạnh tranh và trao thưởng cho những người xuất sắc nhất bằng cách hiển thị hồ sơ của họ trên trang chủ.

EMail

Liên hệ với mọi học viên của bạn bằng cách gửi cho họ các email được thiết kế đẹp mắt.

Đánh giá

Học viên có thể đánh giá khóa học từ một đến năm sao và ghi lại nhận xét. Đăng hồi đáp riêng, xóa những câu trả lời ngoài chủ đề và hiểu được những điều người khác suy nghĩ về nội dung của bạn.


Báo cáo

Báo cáo nâng cao

Nhận báo cáo nâng cao về hiệu suất của các khóa học, nội dung, doanh thu, đánh giá, câu đố, diễn đàn và chứng nhận.

Số liệu và biểu đồ

Đối với mỗi loại báo cáo, xác định các số liệu liên quan đến bạn và hiển thị đồ họa như biểu đồ thanh, biểu đồ đường, biểu đồ hình tròn, hoặc xếp chồng.

Bộ lọc và các nhóm

Thêm các bộ lọc xác định trước hoặc bộ lọc tùy chỉnh để chỉ hiển thị các dữ liệu liên quan đến bạn, và nhóm các kết quả theo mong muốn của bạn.


Tối ưu hóa & Đẩy mạnh

Tối ưu hóa SEO

Công cụ Xúc tiến của chúng tôi đề xuất các từ khóa theo các thuật ngữ được tìm kiếm phổ biến nhất trên Google. Đồng thời, nó cho phép bạn sửa tiêu đề, mô tả, và hình ảnh sẽ được các công cụ tìm kiếm và truyền thông xã hội dẫn chiếu và hiển thị.

Chia sẻ trực tuyến

Cho phép sinh viên của bạn chia sẻ các khóa học và nội dung trên các mạng xã hội (Facebook, Twitter, và LinkedIn), qua email, với một đường liên kết cố định, hoặc bằng cách nhúng vào các trang web của họ.

Theo dõi liên kết

Chia sẻ các đường liên kết mà bạn muốn theo dõi bằng cách tạo ra một phiên bản ngắn gọn, trong đó bao gồm các trình theo dõi phân tích và xem đầy đủ mức hiệu suất trên một bảng điều khiển chuyên dụng.