Bạn đang tìm kiếm một chuyên gia kế toán & tài chính?

Liên hệ một công ty kế toán

GoAudit, Denmark
Ny Adelgade 5
Copenhagen
Đan Mạch
+45 22 89 51 65
jpo@goaudit.dk

GoAudit, Denmark

GoAudit Denmark focuses on providing bespoke solutions for their clients within Auditing, Reporting IFRS/DK GAAP and consultancy.