ซอฟต์แวร์ระบบเช่า
ที่เหมาะกับทุกความต้องการของคุณ

ตั้งแต่การจัดการกำหนดการไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้
กระบวนการระบบเช่าทั้งหมดของคุณรวมอยู่ในที่เดียว
เริ่มเลย ฟรี

ตั้งแต่ใบเสนอราคาระบบเช่าไปจนถึงใบแจ้งหนี้

จัดการทุกอย่างจากที่เดียว

สร้างใบสั่งเช่า จัดกำหนดการ ส่งมอบ ส่งคืน และออกใบแจ้งหนี้ได้จากมุมมองเดียว
รับข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการโดยตรงจากคำสั่งเช่า

มุมมองโดยรวมตามเวลาจริง

จัดกำหนดการระบบเช่าของคุณอย่างง่ายดาย

ติดตามดูความพร้อมของผลิตภัณฑ์และหมายเลขซีเรียลจากมุมมองแกนต์ ต้องการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่? ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างการเช่าสองครั้งด้วยระบบช่วงเวลาการเบิกจ่าย

ใบเสนอราคาแบบมืออาชีพ

เน้นผลิตภัณฑ์ของคุณและเพิ่มรายได้อย่างสูงสุด

ส่งคำสั่งเช่าที่ชัดเจนให้กับลูกค้าของคุณ กำหนดค่าผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดและเพิ่มรายได้ของคุณโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริม

ใช้ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์กับแอปฯ Odoo อื่น ๆ

สุดท้าย โซลูชันหนึ่งเดียวเพื่อจัดการวงจรอายุการใช้งานที่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ให้เช่า
กรณีศึกษา

With the Odoo Rental app, the project team now has a clear overview of all the respiratory machines delivered to specific hospitals and how long they have been in use.

5Million users
grow their business with Odoo

เติบโตให้เต็มตามศักยภาพของคุณ อย่างไร้ขีดจำกัด

เริ่มเลย ฟรี

ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต - เข้าใช้งานได้ทันที