VoIP: Voice over IP

VoIP: Voice over IP

Learn everything there is to know about incorporating VoIP with Odoo. From use on the Odoo side to integration with a provider, we have you covered!

Zodpovedný Timothy Kukulka (tiku)
Posledná aktualizácia 28.02.2024
Čas dokončenia 1 hodina 19 minút
Členovia 884