Ľudské zdroje
pre moderné spoločnosti

Všetko v jednom: nábor, hodnotenie, výdavky,
neprítomnosť v práci, dochádzka atď.

Začnite teraz - bezplatne

Riaďte úspešne
svojich zamestnancov

Centralizujte všetky svoje informácie týkajúce sa ľudských zdrojov.

Okamžite sledujte všetky dôležité informácie pre jednotlivé oddelenia. Obmedzte viditeľnosť citlivých informácií len na manažérov ľudských zdrojov alebo sprístupnite iné informácie všetkým zamestnancom, ako napríklad adresár zamestnancov. Dostávajte upozornenia na každú novú žiadosť o uvoľnenie z práce, žiadosti o pridelenie, žiadosti o zamestnanie, hodnotenia a ďalšie.

“Thanks to Odoo, we have unified all our front-office and back-office HR applications for 300.000 users in a cost effective way.”

The Ministry of Education, Government of Portugal

Sledujte časa dochádzku

Týždenné alebo mesačné časové rozpisy s možnosťou sledovania dochádzky.

Sledujte odpracované hodiny zamestnancov a zoraďte ich podľa projektu, klienta alebo úloh. Jednoduchý prístup k štatistikám vám umožní zaznamenávať a analyzovať časové rozpisy, ako aj kontrolu dochádzky každého zamestnanca. Prepojené účtovníctvo automaticky odošle prehľady na základe času stráveného na projektoch a poskytne údaje v reálnom čase.

Získajte viac informácií

Riadenie neprítomnosti v práci

Zjednodušené sledovanie dovoleniek a dní pracovnej neschopnosti.

Zamestnanci zadajú svoje žiadosti (platené voľno, práceneschopnosť, atď.).

Manažéri sa rozhodnú buď schváliť alebo zamietnuť žiadosti o uvoľnenie z práce.

Zamestnanec dostane oznámenie a jeho kalendár sa automaticky aktualizuje.

Efektívne riadenie výdavkov

Rýchlo získajte aktualizované a schválené výdavky.

Zamestnanci môžu ľahko predložiť a zdôvodniť výdavky. Manažéri môžu skontrolovať všetky výdavky a podľa potreby schváliť alebo zamietnuť jednotlivé žiadosti. Po schválení sú výdavky okamžite aktualizované v Odoo Účtovníctvo.

Získajte viac informácií

Zjednodušené hodnotenie
zamestnancov

Dôkladné hodnotenia bez ťažkostí.

Jednoducho nastavte proces hodnotenia a kalendár. Vytvorte dotazníky založené na formulároch na zhromažďovanie spätnej väzby od všetkých ľudí v spoločnosti, od zamestnancov až po manažérov, ako aj na sebahodnotenia. Automatizujte celý proces tak, aby ste sa mohli sústrediť na ľudí, nie na administratívne povinnosti.

Získajte viac informácií

Zamestnávajte top talenty

Zeefektívnite svoj proces prijímania zamestnancov.

Vytvorte pracovnú nástenku na uverejnenie otvorených pozícií len niekoľkými kliknutiami a ľahko si prezerajte predložené žiadosti. Dohliadajte a spravujte váš prieskumný kanál a prepojte Odoo Prieskumy na vytvorenie prieskumného dotazníka, ktorý sa automaticky spojí so záznamom kandidáta.

Získajte viac informácií

Zvýšte angažovanosť pomocou sociálnych nástrojov

Zlepšite komunikáciu medzi zamestnancami a motivujte ich prostredníctvom ocenení.

Podniková sociálna sieť

Umožnite zamestnancom spolupracovať v rámci rôznych oddelení, miest a Odoo modulov pomocou komunikácie cez Živý Chat, zdieľanie vedomostí a osvedčených postupov, sledovanie konkrétnych ľudí alebo dokumentov, aby boli informovaní, a tiež zapojením sa do záujmových skupín, kde si môžu vymieňať odborné znalosti a podporovať tímovú prácu.

Gamifikácia

Inspire employees with challenges, goals, and rewards. Design your own targets, define clear objectives, provide real-time feedback and tangible results. Showcase the top performers for each team and publicly recognize employee and team accomplishments.

Plne integrované s inými Odoo aplikáciami

Nábor

Nábor

Zjednodušte proces náboru. Evidujte životopisy, sledujte uchádzačov o zamestnanie a prehľadávajte profily.

Hodnotenia

Hodnotenia

Sledujte vývoj zamestnancov. Nastavte hodnotenia a pomôžte vašim zamestnancom rásť a vyvíjať sa.

Neprítomnosť v práci

Neprítomnosť v práci

Spravujte žiadosti o uvoľnenie z práce a rozmiestnenie zamestnancov. Automaticky aktualizujte kalendáre.

Výdavky

Výdavky

Získajte úplný prehľad o výdavkoch zamestnancov, zefektívnite schvaľovací proces a sledujte všetky záznamy.

CASE STUDY

BIG's staff management was simply chaos. For example, they had their personnel’s information spread over 3 to 5 different computer programs, leading to loss of time, confusion, and complex outcomes. With Odoo everything is now manageable from one single place!

CASE STUDY

With the vast number of employees at Unionaire, having a single platform to coordinate and organize workflow is essential. It was a must to have a software that would be able to cover everything in their processes.

5Milión užívateľov
buduje svoje podnikanie s Odoo

Unleash your growth potential

Start Now - It's Free

No credit card required - Instant access