Davetec s.r.o.

Davetec s.r.o.

Činnosť spoločnosti je zameraná na komplexnú správu a realizáciu technického zariadenia budov (TZB). Ich cieľom je poskytnúť klientom ucelenú službu počnúc identifikáciou tej správnej technológie, cez návrh a inštaláciu až po správu dokončených projektov.

Spoločnosť sa zameriava na technológiu vykurovania, chladenia, vetrania a rekuperácie, vodovodu, kanalizácie a plynu. Celoslovenskú pôsobnosť spoločnosti zabezpečujú tímy profesionálov v Košiciach a v Bratislave.

26HOUSE služby: Analýza, Implementácia, Konfigurácia, Customizácia, Servisné služby

Odoo moduly: CRM, Predaj a nákupné objednávky, Sklad, SK Fakturácia, Projekty, Pracovné výkazy, Kontakty, Kalendár, Zamestnanci