Alvestad Marin AS

Alvestad Marin AS

Implemented By

Flyt Consulting AS (24 reference(s))

Flyt Consulting AS
Strømstangveien 2
1367 Snarøya
Norway
+47 906 69 234
hei@flytconsulting.no

Alvestad Marin er en ledende leverandør av produkter og systemløsninger til oppdrettsnæringen. De har både utviklet, patentert og kommersialisert unike løsninger.

Selskapet har sitt hovedfokus på innovative løsninger for klekkerier og settefisk- produksjon.

Selskapets produkter er i dag ledende innenfor disse områdene i alle lakseproduserende land, og er etablert med eget datterselskap i Chile.