In this video, learn how to create and manage product variants in Odoo.

Xếp hạng
0 0
Views
38591 Tổng lượt xem
20916 Lượt xem của thành viên
17677 Số lượt xem công khai
Chia sẽ trên mạng xã hội
Chia sẽ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
1. Is it possible to set a different price for each variant?
3. If I have two attributes, one with 3 items, the other with 4, how many variants will my product have?