In this video, learn how to control your cash in Odoo Point of Sale.

Views
15113 Tổng lượt xem
8307 Lượt xem của thành viên
6806 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
1 Bình luận
Chia sẽ trên mạng xã hội
Chia sẽ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn