Studio Odoo

Tạo & Tùy chỉnh
Business AppsMobile AppsAdvanced ScreensReports TemplatesAutomated TasksFlawless Workflows

Ảnh chụp màn hình Odoo Studio

Tất cả những gì bạn cần để xây dựng ứng dụng tùy ý.

Bạn trở thành nhà phát triển.

Tạo ra các hồ sơ xin việc đẹp mắt

Design full featured apps
in minutes, not weeks.

Thiết kế Báo cáo tuyệt đẹp

Drag and drop authoring 
with our report builder.

Tùy chỉnh Màn hình nâng cao

Graphs, kanban, pivot tables
gantt charts, matrix, etc.

Tự động hóa Dòng công việc kinh doanh

Thêm logic kinh doanh vào ứng dụng của bạn, tự động hóa các tác vụ không có sự phát triển.

Increase Productivity

Tăng cường cho ứng dụng của bạn với một cổng email,
công cụ báo cáo, BI, quy trình công việc, v.v.

Mobile Ready

Apps automatically adjust to smaller 
screens using our responsive user interface.

“ Xin chúc mừng cho công cụ thiết kế ứng dụng tuyệt vời này.
Đó là những gì chúng ta đều mong đợi. ”

Guilhem Juers, CEO SAS DSMEd

5Triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Xây dựng ứng dụng riêng của bạn.

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí

Truy cập nhanh - Không yêu cầu thẻ tín dụng