Studio Odoo

Tạo & Tùy chỉnh
Ứng dụng kinh doanh Ứng dụng di động Màn hình nâng cao Mẫu báo cáo Tác vụ tự động Quy trình làm việc hoàn hảo

Ảnh chụp màn hình Odoo Studio

Tất cả những gì bạn cần để xây dựng ứng dụng tùy ý.

Bạn trở thành nhà phát triển.

Tạo những ứng dụng tuyệt đẹp

Thiết kế các ứng dụng đẹp và đầy đủ tính năng
trong vài phút, không phải tuần.

Thiết kế những báo cáo tuyệt vời

Tạo những báo cáo đầy đủ
với trình tạo báo cáo tuyệt vời của chúng tôi.

Tùy chỉnh màn hình nâng cao

Không chỉ là các hình thức, tùy chỉnh biểu đồ, kanban,
bảng pivot table, biểu đồ gantt, ma trận, v.v.

Tự động hóa quy trình kinh doanh

Thêm logic kinh doanh vào ứng dụng của bạn, tự động hóa các tác vụ không có sự phát triển.

Tăng năng suất

Tăng cường cho ứng dụng của bạn với một cổng email,
công cụ báo cáo, BI, quy trình công việc, v.v.

Tải ứng dụng di động

Ứng dụng của bạn sẽ tự động có
giao diện người dùng di động.

“ Xin chúc mừng cho công cụ thiết kế ứng dụng tuyệt vời này.
Đó là những gì chúng ta đều mong đợi. ”

Guilhem Juers, CEO SAS DSMEd

4Triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Xây dựng ứng dụng riêng của bạn.

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí

Truy cập nhanh - Không yêu cầu thẻ tín dụng