Quản lý vòng đời sản phẩm

cho những công ty hiện đại.

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí

Quản lý thay đổi kĩ thuật

với liên lạc theo thời gian thực.

Quản lý thay đổi kỹ thuật một cách hiệu quả là tất cả về giao tiếp. Odoo PLM khai thác sức mạnh của mạng xã hội doanh nghiệp để giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn trên nhiều bộ phận. Mọi người chỉ làm theo những gì họ cần, phê duyệt rất đơn giản và các cuộc thảo luận về các tài liệu được tập trung và theo thời gian thực.

Tích hợp quản lý tài liệu

cho bản vẽ, bảng tính và tài liệu chất lượng.

Truyền thông tin cho việc sản xuất với các cảnh báo được kích hoạt trên bảng tính hoặc bảng điều khiển trung tâm làm việc.

Đính kèm tài liệu của bạn trực tiếp vào BoMs,
định tuyến hoặc bất cứ nơi nào khác.

Dễ dàng quản lý nhiều phiên bản tài liệu của bạn. Odoo PLM mạnh mẽ và dễ sử dụng.

Chia phiên bản thông minh

với so sánh khác hiệu quả và hợp nhất.

Hãy quên đi việc đồng bộ hóa EBoM và MBoM. Odoo có khả năng sắp xếp mọi phòng ban trên cùng một tài liệu để bạn có thể theo dõi các thay đổi một cách hiệu quả trên nhiều phiên bản.

Với Odoo PLM, bạn có thể làm việc song song trên một số phiên bản của cùng một BoM và chỉ áp dụng các khác biệt cho nhiều thay đổi cùng lúc.

Tích hợp đầy đủ với những Ứng dụng Odoo khác

MRP

MRP

Các giải pháp bảng điều khiển công việc toàn diện.

Mua hàng

Mua hàng

Tự động thực hiện để duy trì mức tồn kho chính xác.

Bảo trì

Bảo trì

Lập kế hoạch bảo trì phòng ngừa và hành động nhanh chóng để khắc phục vấn đề.

Chất lượng

Chất lượng

Xác định các điểm kiểm soát chất lượng và dễ dàng kích hoạt cảnh báo về chất lượng.

4triệu người dùng
phát triển kinh doanh cùng Odoo

Giải phóng của bạn tiềm năng phát triển

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí

Truy cập nhanh - Không yêu cầu thẻ tín dụng