Đồng bộ hóa việc kinh doanh trên Amazon của bạn với Odoo.

Đồng bộ hóa các đơn hàng Amazon và quản lý việc giao nhận trong hệ thống Odoo với tám thị trường được hỗ trợ tại Bắc Mỹ và Châu Âu!
Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí
Cài đặt nhanh

Đồng bộ hóa một cách sáng tạo

Khi đã cài đặt thông tin đăng nhập với Amazon và Amazon Connector của bạn được kích hoạt trong cơ sở dữ liệu của Odoo, bạn sẽ có thể bắt đầu tập trung vào phần kinh doanh và để Odoo lo việc đồng bộ hóa các đơn hàng cho bạn. Đã đến lúc tập trung vào phần sở trường của mình!

Quản lý dễ dàng

Quản lý việc kinh doanh, giao nhận và tồn kho

Tránh phần gánh nặng khi phải sao chép dữ liệu kinh doanh từ Amazon vì công cụ kết nối sẽ tự động điền thông tin từ Amazon vào đơn bán hàng hệ thống Odoo. Khi đến phần quản lý giao nhận, cả 2 lựa chọn Fulfillment by Merchant (FBM) và Fulfillment by Amazon (FBA) đều được hỗ trợ.

5Million users
grow their business with Odoo

Giải phóngtiềm năng phát triển của bạn

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí

Truy cập nhanh - Không yêu cầu thẻ tín dụng