Phần mềm Bảo trì

Cho những nhà sản xuất tân tiến.

Bắt đầu ngay - Miễn phí

Miễn phí, vĩnh viễn, không giới hạn người dùng. (Tại sao?)

Giao diện Odoo Bảo trì hiển thị thiết bị
Chế độ xem lịch biểu về thiết bị cần bảo trì

Tự động hóa bảo trì dự phòng

để dây chuyền sản xuất luôn hoạt động.

Odoo tính toán các thống kê tiêu chuẩn nhằm giúp bạn lập kế hoạch bảo trì dự phòng, bao gồm thời gian trung bình giữa các sự cố (MTBF), thời gian sửa chữa trung bình (MTTR) và ngày dự kiến xảy ra sự cố tiếp theo, đồng thời cho phép bạn tự động lập lịch đo lường và bảo trì dự phòng.

Sắp xếp yêu cầu bảo dưỡng

với chế độ xem kanban và xem lịch tuyệt vời.

Dễ dàng theo dõi tiến trình của các yêu cầu bảo trì bằng cách sử dụng chế độ xem kanban. Sử dụng lịch bảo trì để tổ chức và lập kế hoạch hoạt động. Nhóm của bạn sẽ yêu thích sử dụng giao diện kéo-và-thả nhanh chóng và dễ dàng để sắp xếp các yêu cầu bảo trì.

Giao diện backend của Odoo Bảo trì với yêu cầu bảo trì thiết bị

Tăng hiệu quả thiết bị tổng thể

với việc bảo trì hiệu quả.

Bộ phận sản xuất có thể kích hoạt các yêu cầu bảo trì trực tiếp từ trang tổng quan trung tâm làm việc của họ. Khi nhóm bảo trì hoạt động, thông tin sẽ được cập nhật đúng người, đúng lúc.

Giao tiếp tốt làm giảm thời gian chết và giúp quá trình sản xuất hiệu quả hơn.

Giao diện di động hiển thị các thiết bị trong Odoo Bảo trì

Trang tổng quan & Thống kê

nhằm tối ưu năng suất hoạt động.

Sử dụng thống kê vi tính tự động bao gồm MTBF và MTBR để tinh chỉnh các quy tắc bảo trì dự phòng và giảm rủi ro sai hỏng thiết bị.

Theo dõi hiệu suất bằng trang tổng quan. 

Tạo chỉ tiêu KPI tùy chỉnh chỉ trong vài cú nhấp chuột.

Tích hợp hoàn toàn với những ứng dụng Odoo khác

Sản xuất

Sản xuất

Giải pháp trang tổng quan sản xuất toàn diện.

Chất lượng

Chất lượng

Dễ dàng xác định các điểm kiểm soát chất lượng và kích hoạt cảnh báo chất lượng.

PLM

PLM

Quản lý thay đổi kỹ thuật và phiên bản dễ dàng.

7triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access