กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร

IT4LIFE

Ready คู่ค้า

IT4LIFE
Ngor
R.NG96,Crst NG99,ALIMA
12000 Dakar / Paris
เซเนกัล
+221 77 177 25 19
contact@it4life.org

IT4LIFE accompagne toutes les organisations à impact dans leur transition digitale : solutions de gestion, de télétravail, développement web et mobile, formation... Partenaires Odoo depuis 2017, nous avons accompagné des structures de tous types dans leurs projets de digitalisation : TPE, entreprises sociales, associations, ONG internationales. https://www.it4life.org


อ้างอิง

ALIMA
ALIMA
Mise en place modules Comptabilité, Gestion de projet, Feuilles de temps, CRM donateurs & Espace donateurs, CRM reporting bailleurs, Supply, Gestion de laboratoires
MIYA Senegal
MIYA Senegal
Mise en place modules Comptabilité, Inventaire, Points de vente directe & indirecte
MIYA Senegal, Adam Cox
MIYA Senegal, Adam Cox
Mise en place modules Comptabilité, Inventaire, Points de vente directe & indirecte (tu peux enlever Adam Cox, c'est le nom du fondateur)
PEG Africa
PEG Africa
PEG Africa est une entreprise de distribution de panneaux solaires dans les communautés rurales et péri-urbaines d’Afrique de l’Ouest. Elle utilise Odoo pour la gestion de ses activités : achats, ventes, stocks, comptabilité, Rh-Paie et CRM.