เมนู

ข้อมูลอ้างอิงของเรา

Trusted by millions worldwide

References by Industries

References by Country

CoreMind LLC
CoreMind LLC
CoreMind LLC is official Odoo partner in Mongolia. We’re responsible for installation, implementation and support services of Odoo system in different business areas using outstanding methods and management strategies to improve business process and increase annual profit of our customers.

Коор Майнд ХХК нь Odoo -ын Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгч компани юм. Бид хамгийн шалгарсан шилдэг арга, менежментийг хэрэглэн Odoo системийг хэрэглэгчдийнхээ бизнесийн талбар, онцлогт нийцүүлэн тохируулж суулгах, байнгын дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, бизнесийн үр ашгаа нэмэгдүүлэхэд нь туслах үйлчилгээ үзүүлдэг.
Cubicsoft LLC
Cubicsoft LLC
We are a team with experience in installing, customizing, configuring and developing Odoo since 2010.
Our main goal is to ensure that our customers have the opportunity to grow their business and innovate their success within Odoo. To this end, we are working hard to receive Odoo new versions as soon as they are available and to be aware of changes, updates and added new opportunities.
Бид бол Odoo-г суулгах, ашиглах, тохируулах, хөгжүүлэх чиглэлд 2010 оноос өнөөдрийг хүртэл ажилласан туршлагатай хамт олон юм.
Бидний харилцагчид Odoo-тай хамтдаа хөгжиж, тасралтгүй шинэчлэгдэх боломжийг хамгийн түрүүнд хүртдэг байх нь бидний үндсэн зорилгуудын нэг болдог.
Энэ зорилгын төлөө бид Odoo-н шинэчлэлтүүдийг гарсан даруйд нь хүлээн авч, өөрчлөгдсөн зүйлс, шинэчлэгдсэн, нэмэгдсэн боломжуудыг даруй мэдэхээр ихээхэн хүчин чармайлт гарган ажиллаж байна.
Enkhiin shuuder LLC
Enkhiin shuuder LLC การผลิต
Enkhiin Shuuder LLC

Liquid drug manufacturer and wholesaler company.

Basic functions: Sales, Accounting, Inventory, Purchase, Manufacturing, Website, eCommerce

Special functions: Online ordering system for B2B
Website: https://erp.enkhiinshuuder.mn
Meic building
Meic building Wholesale/Retail
Mongolian Medicines Impex Concern was first established in 1923 under the command of General D. Sukhbaatar as the First Pharmacy, and since that time, it has been rapidly delivering quality and guaranteed medicines and pharmaceutical products to the people throughout Mongolia. Even today, maintaining this continuity, through its branches covering the entire country of Mongolia, it quickly and reliably provides people and health institutions with medicines and health products incorporating the achievements and innovations of modern medical science.
Mon Tariur LLC
Mon Tariur LLC
Our company, Mоn Tariur LLC, is a product that replaces imports and produces disposable syringes, according to quality and standards and continues to supply the market continuously.
Monos Pharma Trade LLC
Monos Pharma Trade LLC Wholesale/Retail
Engaged in wholesale, import and logistics of pharmaceutical products. It is the leading drug wholesale company in the Mongolian market.
Basic functions: Sales, CRM, Purchases, eCommerce, Inventory, Accounting, Project.
Special functions:
- DAS (digital assorting system) integrated solution.
- Integration with B2B online order third party system.
Monos Trade LLC
Monos Trade LLC ข้อความและสังคม
Monos Trade LLC
Engaged in wholesale, import and logistics of pharmaceutical products. They usually trade with government agencies. There are about 20 local branches.
Basic functions: Sales, CRM, Purchases, eCommerce, Inventory, Accounting
Mungun Saa LLC
Mungun Saa LLC
Mungun Saa LLC

Beauty saloon and Spa.
Basic functions: Sales, CRM, Websites, Accounting, Appointment

Special functions:
- Appointments and Time Reservations solution for Saloon & Spa appointment
New Juulchin Tours LLC.
New Juulchin Tours LLC. บริการ
New Juulchin Tours LLC

Inbound & Outbound Tour operator company. It is strives to be an exemplary tourism company which delivers unrivaled and world standard services while promoting socially responsible processes through adopting culturally and environmentally friendly practices.

Basic functions: Sales, CRM, Purchases, Inventory, Accounting, eCommerce, Project, Timesheet, Website
Special functions: Tour Management App