เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

Pooil Vaaish Black Limestone Ltd
Pooil Vaaish Black Limestone Ltd ก่อสร้าง
Pooil Vaaish Black Limestone Ltd – Their unique ‘Manx Marble’ is found exclusively on the Isle of Man, it is used in iconic and beautiful buildings the world over, from cathedrals and castles to airports and luxury flagship retail stores. Carefully extracted and refined by a local family of quarrymen and artisans, they specialise in creating interior and exterior architectural features for:

• Private individuals
• Eminent architects, such as Foster + Partners
• Landscape designers
• Corporate clients and public sector bodies

They were looking for a system that would be able to manage all aspects of their business processes as they grow. They chose Odoo for its modular approach, they chose to Partner with Opensys Ltd to get up & running quickly with just the Modules they needed (CRM, Sales and Accounting) and plan to add other business processes as they grow.