เมนู

ข้อมูลอ้างอิงของเรา

Trusted by millions worldwide

References by Industries

References by Country

Aameco Fluid Power
Aameco Fluid Power
Odoo is greatly helping Aameco engineering team in managing a world-class manufacturing and distribution of hydraulic systems operation. Their business is sophisticated and complex but Odoo helps them to simplify their processes. They are on the path of implementing full ERP from Finance, Accountancy, Purchasing, to Stores Management, Bill of Mateirl, POS, Sales and CRM.
Artesyn Biosolutions Ireland Ltd
Artesyn Biosolutions Ireland Ltd วิทยาศาสตร์
ARTeSYN manufactures next generation single use technology to solve current manufacturing pains. From flow control components to bioprocessing systems we design and manufacture a diverse range of single use solutions from diaphragm replacement valves ...
BSO SC Ltd
BSO SC Ltd บริการ
Services, Information Technology (IT) | Odoo v10
Principales Odoo Apps : CRM, Ventes, Abonnements, Comptabilité, Notes de frais

Opérant plus d'une centaine de datacenters Tier 3+ à travers le monde, BSO Network Solutions redéfinit la connectivité en dynamisant l'industrie des télécoms par l'innovation. Ce groupe international a été élu Best Low Latency Network Provider" en 2017 et compte de nombreux clients prestigieux dans le secteur de la finance, pétrole et gaz, e-commerce mais aussi informatique.
D M Publications
D M Publications
Based in Dublin and distributing globally, Divine Mercy Publications is a wholesaler and retailer in religious printed materials and some products. The book publications company also supports a charity called “Help us Dry the Tears” whose work is carried out for free by the employees of Divine Mercy Publication.
DONEGAL FARM RELIEF SERVICES LIMITED
DONEGAL FARM RELIEF SERVICES LIMITED เกษตรกรรม
Farm Relief offers a wide range of services like scanning, freeze branding, relief milking, grass measurement and labour to the farming community. It specializes in fencing materials for farms, security, construction, and other wholesale products. Farm Relief has decided to implement a variety of Odoo applications for their diverse business needs across a diverse sector which includes Business, commercial, Agricultural and Residential requirements.
Design Emporium
Design Emporium บริการ
Design Emporium supplies and fits a wide range of Porcelain and Encaustic Tiles for both interior and exterior use. They are suitable for patios, sunrooms, kitchens, bathrooms, conservatories, walls, and floors. They rebranded in 2016 from Stone Emporium and started supplying and fitting wall and floor tiles, including marble, granite, porcelain, ceramic, mosaic, and travertine.

Design Emporium supplies both residential and commercial clients in predominantly the Greater Dublin area.
They have a beautiful showroom and a separate warehouse in Dublin.
Formahoof Ltd
Formahoof Ltd บริการ
Formahoof manufactures the most technically advanced reusable hoof protection and hoof care system in the world for enhanced performance of horses and their hooves.
GourmetFuel Ltd
GourmetFuel Ltd Food
Delicious and healthy meals designed by qualified nutritionists, prepared by gourmet chefs and delivered anywhere in Ireland. Choose your own meals from our menu of over 100 dishes or sign up to a weekly meal plan.
Horkans Garden Centre Ltd
Horkans Garden Centre Ltd Wholesale/Retail
Horkans is met 17 winkels en 3 e-commerce websites de grootste winkelketen in tuin- en dier benodigdheden in Ierland. B-informed ondersteunt met Odoo het gehele primaire proces van de kassa systemen in de winkels en de e-commerce webshops tot de financiële administratie en logistiek.
Horkans Group
Horkans Group
Horkans is met 17 winkels en 3 e-commerce websites de grootste winkelketen in tuin- en dier benodigdheden in Ierland. B-informed ondersteunt met Odoo het gehele primaire proces van de kassa systemen in de winkels en de e-commerce webshops tot de financiële administratie en logistiek.
IRISH FLOORING PRODUCTS LTD
IRISH FLOORING PRODUCTS LTD ก่อสร้าง
Irish Flooring Products Ltd is a family run manufacturing business located in Roscommon, Ireland.
Over the years its success has primarily been driven by its development of IFP branded ranges. Currently manufacturing three primary ranges, all of which are the Irish market leaders in terms of price point and sales: Euronose Stairnosings, Quickfix Aluminium Flooring Profiles and CrannOg Solid Wood Profiles.