เมนู

ข้อมูลอ้างอิงของเรา

Trusted by millions worldwide

World Map

References by Industries

References by Country

Aameco Fluid Power
Aameco Fluid Power
Odoo is greatly helping Aameco engineering team in managing a world-class manufacturing and distribution of hydraulic systems operation. Their business is sophisticated and complex but Odoo helps them to simplify their processes. They are on the path of implementing full ERP from Finance, Accountancy, Purchasing, to Stores Management, Bill of Mateirl, POS, Sales and CRM.
Artesyn Biosolutions Ireland Ltd
Artesyn Biosolutions Ireland Ltd วิทยาศาสตร์
ARTeSYN manufactures next generation single use technology to solve current manufacturing pains. From flow control components to bioprocessing systems we design and manufacture a diverse range of single use solutions from diaphragm replacement valves ...
BSO Ireland
BSO Ireland บริการ
Opérant plus d'une centaine de datacenters Tier 3+ à travers le monde, BSO Network Solutions redéfinit la connectivité en dynamisant l'industrie des télécoms par l'innovation. Ce groupe international a été élu Best Low Latency Network Provider" en 2017 et compte de nombreux clients prestigieux dans le secteur de la finance, pétrole et gaz, e-commerce mais aussi informatique.
Baltic Interiors
Baltic Interiors
Baltic Interiors is situated in Ireland and provides comprehensive interior renovation services. They work in the painting and decorating contracts with extensive experience across a broad range of commercial, industrial and residential projects for a large portfolio of blue-chip clients. The company operates from their headquarters in Dunboyne Business Park and typically takes on medium to large projects within the Greater Dublin Area.

With the assistance of Target Integration, Baltic Interiors is currently in the process of implementation of 8 Odoo applications for 4 users. To manage their sales, leads, customer management and generate leads efficiently they needed an automated solution like Odoo CRM along with Odoo Sales, Odoo Accounts and more applications for other major processes.

Odoo’s fully-integrated applications will provide Baltic Interiors with a one-stop, cost-effective modular solution to reap more profits for their business. For their needs of working with medium and large scale businesses, Odoo’s suite of applications is a potential tool for further business growth. Target Integration’s rich experience in technology implementation & customer satisfaction will ensure a successful and hassle-free Odoo implementation along with additional services like consultation, training and more.
DONEGAL FARM RELIEF SERVICES LIMITED
DONEGAL FARM RELIEF SERVICES LIMITED เกษตรกรรม
Farm Relief offers a wide range of services like scanning, freeze branding, relief milking, grass measurement and labour to the farming community. It specializes in fencing materials for farms, security, construction, and other wholesale products. Farm Relief has decided to implement a variety of Odoo applications for their diverse business needs across a diverse sector which includes Business, commercial, Agricultural and Residential requirements.

Farm Relief has partnered with Target Integration for a total of 8 Odoo applications on Odoo Saas hosting. They have opted for Odoo accounting services for their varied accounting needs, so that their accounting processes are fully automated and they can focus entirely on adding value to their business. They are now in the process of retaining an error-free accounting system. Odoo will also help them in creating and managing invoices for clients in varying currencies like Euro and Pound.

Farm Relief is divided into 3 companies and Odoo will help them manage sales across all 3. It will also help them manage multiple purchase orders and suppliers. Odoo will automate the whole process and improve its supply chain and inventory management.

Farm Relief was in need of a system that manages their stocks and synchronizes them with purchases to avoid stockouts. Since Farm Relief’s business is heavily based on manufacturing products, they require accurate planning and manufacturing measures. Odoo comes with an all-in-one manufacturing system from MRP to maintenance - all integrated. For managing their customer needs, they are choosing Odoo CRM, wherein they can track leads, close opportunities, and reduce costs. Farm relief has also opted for Odoo Studio to customize their application screens easily and bring out a distinct brand identity. Automating their business workflow will help them increase overall productivity.
Design Emporium
Design Emporium
Design Emporium supplies and fits a wide range of Porcelain and Encaustic Tiles for both interior and exterior use. They are suitable for patios, sunrooms, kitchens, bathrooms, conservatories, walls, and floors. They rebranded in 2016 from Stone Emporium and started supplying and fitting wall and floor tiles, including marble, granite, porcelain, ceramic, mosaic, and travertine.

Design Emporium supplies both residential and commercial clients in predominantly the Greater Dublin area.
They have a beautiful showroom and a separate warehouse in Dublin.
Formahoof Ltd
Formahoof Ltd
Formahoof manufactures the most technically advanced reusable hoof protection and hoof care system in the world for enhanced performance of horses and their hooves.
GourmetFuel Ltd
GourmetFuel Ltd Food
Delicious and healthy meals designed by qualified nutritionists, prepared by gourmet chefs and delivered anywhere in Ireland. Choose your own meals from our menu of over 100 dishes or sign up to a weekly meal plan.
Horkans Garden Centre Ltd
Horkans Garden Centre Ltd
Horkans is met 17 winkels en 3 e-commerce websites de grootste winkelketen in tuin- en dier benodigdheden in Ierland. B-informed ondersteunt met Odoo het gehele primaire proces van de kassa systemen in de winkels en de e-commerce webshops tot de financiële administratie en logistiek.
Horkans Group
Horkans Group
Horkans is met 17 winkels en 3 e-commerce websites de grootste winkelketen in tuin- en dier benodigdheden in Ierland. B-informed ondersteunt met Odoo het gehele primaire proces van de kassa systemen in de winkels en de e-commerce webshops tot de financiële administratie en logistiek.
Instant UpRight
Instant UpRight
Instant UpRight is a manufacturer of Scaffolding Systems based in Citywest in Dublin. They were using a 20-year-old ERP system called Avante which was now falling apart. They attempted an ERP implementation with NetSuite in the past and burnt their hands with a mid 6 figure budget spent on an unsuccessful implementation. They came to Target Integration looking for Odoo for full business management and automation. After assessing the challenges that Instant Upright was facing, Target Integration recommended the Odoo ERP Software. This software would not only take care of the challenges posed by individual business functions but would also solve the broader issue of scalability, that Instant Upright had been struggling with.