Thành tựu của chúng tôi

Được tin tưởng bởi hàng triệu người trên thế giới

Bản đồ thế giới

References by Industries

Tham vấn theo quốc gia

BumanIT
BumanIT
Buman IT LLC is official Odoo partner in Mongolia. We’re responsible for installation, implementation and support services of Odoo system in different business areas using outstanding methods and management strategies to improve business process and increase annual profit of our customers.

Буман АйТи ХХК нь Odoo -ын Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгч компани юм. Бид хамгийн шалгарсан шилдэг арга, менежментийг хэрэглэн Odoo системийг хэрэглэгчдийнхээ бизнесийн талбар, онцлогт нийцүүлэн тохируулж суулгах, байнгын дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, бизнесийн үр ашгаа нэмэгдүүлэхэд нь туслах үйлчилгээ үзүүлдэг.