เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

ArctX LLC
ArctX LLC การติดต่อสื่อสาร
ArctX is an IT solution company based in the Middle East. To enhance their organizational efficiency with an internal management system, they reached out to Brainvire. With Odoo ERP, Brainvire helped them via multi-level sequential approval flows, a full HRMS flow, and an inventory module. Uncompromising on integrity and records, it also increased their transparency across processes and departments.
GemLine, system@goldenwolfgroup.com
GemLine, system@goldenwolfgroup.com
GoldenWolf delivers solutions to beat the everyday challenges facility managers face.
Creating more efficient systems and processes is where we shine.