Odmena

Besides gaining reputation with your questions and answers, you receive badges for being especially helpful.
Badges appear on your profile page, and your posts.

Autobiografik
Autobiografik

Dokončená vlastná biografia

53556 ocenený používatelia
Populárna otázka
Populárna otázka

Opýtal sa otázku s aspoň 150 zobrazeniami

23047 ocenený používatelia
Pozoruhodná otázka
Pozoruhodná otázka

Opýtal sa otázku s aspoň 250 zobrazeniami

21794 ocenený používatelia
Slávna otázka
Slávna otázka

Opýtal sa otázku s aspoň 500 zobrazeniami

19257 ocenený používatelia
Editor
Editor

Prvá úprava

11453 ocenený používatelia
Podporovateľ
Podporovateľ

Prvý hlas zvolenia

9278 ocenený používatelia
Učenec
Učenec

Opýtal sa otázku a prijal odpoveď

6956 ocenený používatelia
Študent
Študent

Opýtaná prvá otázka s aspoň jedným súhlasným hlasom

6035 ocenený používatelia
Dôveryhodná otázka
Dôveryhodná otázka

Otázka nastavená ako obľúbená 1 používateľom

5911 ocenený používatelia
Komentátor
Komentátor

Zverejnených 10 komentárov

1434 ocenený používatelia
Kritik
Kritik

Prvý zamietavý hlas

1408 ocenený používatelia
Učiteľ
Učiteľ

Obdržané aspoň 3 hlasy zvolenia na odpoveď po prvý raz

1130 ocenený používatelia
Osvietené
Osvietené

Odpoveď bola prijatá s 3 alebo viac hlasmi

815 ocenený používatelia
Milá odpoveď
Milá odpoveď

Odpoveď zvolená hlasovaním 4 krát

755 ocenený používatelia
Klasifikátor
Klasifikátor

Vytvorený tag bol použitý pri 15 otázkach

652 ocenený používatelia
Milá otázka
Milá otázka

Otázka zvolená hlasovaním 4 razy

575 ocenený používatelia
Dobrá odpoveď
Dobrá odpoveď

Odpoveď zvolená hlasovaním 6 krát

378 ocenený používatelia
Dobrá otázka
Dobrá otázka

Otázka zvolená hlasovaním 6 krát

246 ocenený používatelia
Obľúbená otázka
Obľúbená otázka

Otázka nastavená ako obľúbená 5 používateľmi

226 ocenený používatelia
Samouk
Samouk

Zodpovedaná vlastná otázka s aspoň 4 hlasmi

137 ocenený používatelia
Hlavný komentátor
Hlavný komentátor

Zverejnených 100 komentárov

115 ocenený používatelia
Skvelá odpoveď
Skvelá odpoveď

Odpoveď zvolená hlasovaním 15 krát

74 ocenený používatelia
Skvelá otázka
Skvelá otázka

Otázka zvolená hlasovaním 15 krát

25 ocenený používatelia
Disciplinované
Disciplinované

Zmazaný vlastný príspevok s 3 alebo viac súhlasnými hlasmi

24 ocenený používatelia
Tlak rovesníkov
Tlak rovesníkov

Zmazané vlastné príspvky s 3 alebo viac protihlasmi

10 ocenený používatelia
Hviezdna otázka
Hviezdna otázka

Otázka nastavená ako obľúbená 25 používateľmi

7 ocenený používatelia
Vedátor
Vedátor

Zanechaných 10 odpovedí so skóre 10 alebo viac

0 ocenený používatelia