Odoo Studio

Vytvárajte & upravujte
Business AppsMobile AppsAdvanced ScreensReports TemplatesAutomated TasksFlawless Workflows

Odoo Studio Screenshot

Všetko, čo potrebujete na vytváranie vlastných aplikácií.

Stante sa softvérovým vývojárom.

Vytvorte nádherné aplikácie

Design full featured apps
in minutes, not weeks.

Design awesome Reports

Drag and drop authoring 
with our report builder.

Customize advanced Screens

Graphs, kanban, pivot tables
gantt charts, matrix, etc.

Automate business Workflows

Add business logic to your application, automate tasks with no development.

Increase Productivity

Boost your app with an email gateway,
the report engine, BI, workflows, etc.

Mobile Ready

Apps automatically adjust to smaller 
screens using our responsive user interface.

“ Congratulations for this fantastic application design tool.
That's what we all expected. ”

Guilhem Juers, CEO SAS DSMEd

5Miliónov užívateľov
rozvíja svoje podnikanie s Odoo

Vytvorte si vašu vlastnú applikáciu

Začnite teraz - bezplatne

Bez potreby kreditnej karty - voľný prístup