Manažment životného cyklu produktu

pre moderné firmy.

Začnite teraz - bezplatne

Spravujtetechnické zmeny

prostredníctvom komunikácie v reálnom čase.

Efektívne spravovanie technických zmien je o komunikácii. Odoo PLM využíva silu podnikovej sociálnej siete, aby vám pomohla efektívnejšie komunikovať naprieč viacerými oddeleniami. Každý sleduje iba to, čo potrebuje, schvaľovanie je jednoduché a diskusie o dokumentoch sú centralizované v reálnom čase.

Prepojený Manažment dokumentov

na plány, výkazy a dokumenty kvality.

Posielajte informácie do výroby s aktivovanými upozorneniami na výkazoch alebo ovládacích paneloch pracovného centra.

Prikladajte svoje dokumenty priamo do BoMs,
pracovných postupov alebo kamkoľvek inam. 

Manažujte jednoducho viaceré verzie svojich dokumentov. Odoo PLM je výkonné a jednoduché na použitie.

Múdre verzie

s efektívnym porovnaním a spájaním.

Zabudnite na synchronizovanie EBoM a MBoM. Odoo spája všetky oddelenia v jednom dokumente, takže môžete sledovať zmeny efektívne naprieč viacerými verziami.

S Odoo PLM môžete pracovať na niekoľkých verziách toho istého BoM paralelne a zapracovať iba rozdiely, takže jednoducho manažujete viacero zmien.

Plne integrované s inými Odoo aplikáciami

MRP

MRP

Plánovanie výroby a riešenie ovládacieho panela na pracovisku.

Nákup

Nákup

Automatizujte plnenie, aby ste udržali správne úrovne zásob.

Údržba

Údržba

Plan preventive maintenance and act quickly to correct problems.

Manažment Kvality

Manažment Kvality

Definujte kontrolné stupne kvality a spustite ľahko kvalitatívne upozornenia.

5 Miliónov užívateľov rozvíjajú
svoje podnikanie s Odoo

Uvoľnite svoj rastový potenciál

Začnite teraz - bezplatne

Bez potreby kreditnej karty - voľný prístup