Vybrať

vaše partnerstvo

 • Zahrnuté služby
 • eLearning produktový tréning
 • Partnerské knowhow
 • Práva značky
 • Prístup do Enterprise
 • Prístup do GitHub
 • Viditeľnosť na webstránke
 • Získajte potenciálnych zákazníkov
 • Určený správca účtu
 • Participations in roadshows
 • Offshore vývoj
 • Provízie
 • Odoo Enterprise
 • Odoo.sh

Vzdelávanie

Partner

Oficiálny

Partner

 • Ready Silver Gold
 • Low Medium High
 •  
 • 10% 15% 20%
 • 100% (*)
 • US$ 3 950,00
 • Schedule a demo
 • (*) až do US$ 2 600,00 / year.
  (**) up to US$ 180,00 / month.
  Obchodné Podmienky