Tăng cường giao tiếp nhóm

Trò chuyện nhóm và riêng tư, tích hợp với tất cả các mô-đun

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí
Miễn phí. Không giới hạn người dùng. Mãi mãi.

Khuyến khích trao đổi với những đồng nghiệp

Một công cụ truyền thông mạnh mẽ.

Thúc đẩy các cuộc thảo luận giữa nhân viên, người quản lý và tất cả các cấp trong công ty của bạn. Nhận tổng quan về các chủ đề đang được thảo luận và tất cả các tin nhắn mới trong module cung cấp tin tức.

Trò chuyện trực tiếp
từ mọi nơi

Để các cuộc hội thoại luôn được mở trong các mô-đun khác.

Biến cuộc trò chuyện của bạn trong một cửa sổ bật lên để tiếp tục trò chuyện trong các mô-đun Odoo khác.

Tạo kênh liên lạc & nhóm riêng tư

Bắt đầu một cuộc thảo luận với các kênh công cộng và cho phép bất kỳ nhân viên nào tham gia cuộc trò chuyện. Tạo các kênh riêng để chỉ mời một nhóm người được chọn.

Gửi thông báo

Cá nhân hóa cách gửi thông báo để giảm thiểu spam hộp thư trong khi đảm bảo các thư quan trọng được thông qua. Chỉ định ai và lúc nào nhận được tin nhắn.

Tích hợp với tất cả mô-đun

Theo dõi tất cả các hành động trong một cửa sổ

Theo dõi bất kỳ cuộc thảo luận nào từ bất kỳ môđun nào để tự động xem các cập nhật và thảo luận về các tác vụ đó trong nguồn cấp tin tức của bạn. Tạo các nhóm công khai và riêng tư để mời người tham gia, cá nhân hóa hệ thống thông báo và thêm các nhóm đó vào các nhiệm vụ cụ thể để theo dõi sự phát triển của tất cả các dự án.

4Triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Giải phóngtiềm năng phát triển của bạn

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí

Truy cập nhanh - Không yêu cầu thẻ tín dụng