Tăng cường giao tiếp nhóm

Trò chuyện nhóm và riêng tư, tích hợp với tất cả các mô-đun

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí
Miễn phí. Không giới hạn người dùng. Mãi mãi.

Engage in conversation with colleagues

Một công cụ giao tiếp mạnh mẽ.

Thúc đẩy các cuộc thảo luận giữa nhân viên, người quản lý và tất cả các cấp trong công ty của bạn. Nhận tổng quan về các chủ đề đang được thảo luận và tất cả các tin nhắn mới trong module cung cấp tin tức.

Trò chuyện trực tiếp
từ mọi nơi

Để các cuộc hội thoại luôn được mở trong các mô-đun khác.

Biến cuộc trò chuyện của bạn trong một cửa sổ bật lên để tiếp tục trò chuyện trong các mô-đun Odoo khác.

Tạo kênh liên lạc & nhóm riêng tư

Bắt đầu một cuộc thảo luận với các kênh công cộng và cho phép bất kỳ nhân viên nào tham gia cuộc trò chuyện. Tạo các kênh riêng để chỉ mời một nhóm người được chọn.

Gửi thông báo

Cá nhân hóa các thông báo được gửi để giảm thiểu tối đa tình trạng ô nhiễm hộp thư trong khi đảm bảo gửi được các thư quan trọng. Nêu rõ đối tượng và thời gian nhận.

Tích hợp với tất cả mô-đun

Theo dõi tất cả các hành động trong một cửa sổ

Choose how you want notifications to be handled, add followers to tasks, schedule activities, send messages and notifications, and chat, all from one single screen. See what colleagues are up to and how quickly they can respond to messages by checking their status and stay connected with them and partners throughout applications.

5triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Giải phóngtiềm năng phát triển của bạn

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí

Truy cập nhanh - Không yêu cầu thẻ tín dụng