Quản lý
Phê duyệt trực tuyến

Dễ dàng quản lý các yêu cầu của nhân viên.

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí

Lựa chọn người ra quyết định

Mỗi yêu cầu đều có người phê duyệt.

Select a person who needs to approve each request, even if it’s not a manager.
Do you need an accountant’s and a manager’s approvals? You can decide whether you want both to request any type of approval.

Nhân viên
Yêu cầu
Thông báo
Người phê duyệt
Đã phê duyệt

Tiết kiệm thời gian quản lý
yêu cầu của nhân viên

Mọi thứ ở tại một nơi.

Dễ dàng quản lý các yêu cầu của bạn. Có thể tạo, xác thực hoặc từ chối các yêu cầu liên quan đến việc đi lại, văn phòng phẩm, thanh toán chỉ trong giây lát từ bảng điều khiển phê duyệt của bạn.

Công ty của bạn,
các loại hình của bạn

Tạo các kiểu phê duyệt cần thiết.

Dễ dàng tạo các kiểu phê duyệt phù hợp với nhu cầu của bạn với một bộ cấu hình trực quan. Yêu cầu nhân viên của bạn cung cấp thông tin cần thiết trước khi phê duyệt bất kỳ yêu cầu nào.

BÀI NGHIÊN CỨU THEO TRƯỜNG HỢP

Tonbo's goal is to make it easy for employees to do their job. And, because of the field Tonbo is active in, employees often need their manager's approval. With Odoo's web-based and mobile-based access, it is easy and quick for them to ask for something and have the approval or not. A time-saving feature that helps them be more productive!

5Million users
grow their business with Odoo

Giải phóngtiềm năng phát triển của bạn

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí

Truy cập nhanh - Không yêu cầu thẻ tín dụng