ลายเซ็นง่าย ๆ

ส่ง ลงชื่อ และอนุมัติเอกสารทางออนไลน์
อัปโหลด PDF และลากแล้วปล่อยฟิลด์ข้อมูลได้ง่ายๆ

เริ่มเลย ฟรี

ให้การเซ็นชื่อ
ในเอกสารรวดเร็วขึ้น

ลดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิผลของคุณ

Odoo Sign คือวิธีที่สะดวกรวดเร็วในการส่ง ลงชื่อ และอนุมัติเอกสาร คุณสามารถจัดทำสัญญาได้เพียงลากแล้วปล่อยบล็อกข้อมูลที่จะให้คู่สัญญากรอกและลงชื่อ แล้วส่งคำขอให้ลงชื่อได้ในไม่กี่วินาที พร้อมทั้งติดตามสถานะของเอกสารที่คุณส่งได้

ก้าวสู่ยุคไร้กระดาษ และเพิ่ม ROI ให้สูงขึ้น

ตอบรับประโยชน์ทั้งหมดที่จะได้รับจากโซลูชั่นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบผสานรวมเต็มรูปแบบและใช้งานง่ายของเรา
ตัดลดต้นทุน

ลืมได้เลยเรื่องค่าใช้จ่ายแอบแฝง เช่น การพิมพ์ การทำสำเนา การส่งโทรสาร การสแกน การทำลายเอกสาร และการผ่านรายการบัญชี ทุกอย่างเข้าถึงได้ทางออนไลน์จากอุปกรณ์ทุกประเภท  เอกสารสำคัญจะไม่สูญหายอีกต่อไป 

ประหยัดเวลา

Stop waiting for days or even weeks for all parties to sign your documents. Move forward and close your deals in just a few clicks.

ลดข้อผิดพลาด

ขจัดการทำงานแบบแมนนวลและปรับปรุงคุณภาพในการกรอกข้อมูลและการลงนามในเอกสาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในส่วนที่ต้องลงนามมีลายเซ็นครบถ้วนแล้ว

ขจัดทุกความเสี่ยง

ไม่ต้องกังวล เรามีทุกสิ่งไว้ให้คุณแล้ว

การระบุตัวตนที่ปลอดภัย

การสื่อสารทั้งหมดในระบบการจัดการเอกสารมีการเข้ารหัส เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะเข้าถึงเนื้อหาและเอกสารนั้นได้

ความครบถ้วนของระบบการจัดการเอกสาร

Odoo เก็บเอกสารสำคัญให้อยู่ในที่ปลอดภัยตลอดเวลา กิจกรรมใด ๆ ในเอกสาร (อ่าน ลงลายมือชื่อ ฯลฯ) จะมีการเข้ารหัสเพื่อให้แน่ใจว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเอกสารได้ ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงรายงานบันทึกการตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ถูกกฎหมาย 100%

ระบบการจัดการเอกสารที่ลงลายมือชื่อผ่าน Odoo Sign เป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องภายใต้กฎระเบียบ  EU 910/2014 (eIDAS) และกฎหมาย ESIGN ของสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับลายเซ็น อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศส่วนใหญ่

ให้การสนับสนุนทุกระดับในองค์กรของคุณ

ลดความซับซ้อนในเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดและเพิ่มประสิทธิภาพ
การขายและการปฏิบัติงาน

ปรับปรุงอัตราทำกำไร (Win Rate) และลดวงจรการขายโดยปรับกระบวนการเซ็นสัญญาให้เป็นอัตโนมัติ ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ

ทรัพยากรบุคคลและการจ้างบุคลากร

ปรับปรุงกระบวนการจ้างงานและการโต้ตอบกับผู้สมัคร โดยส่งแบบฟอร์มประเมินและสัญญาจ้างในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ภาษีและบัญชี / ธุรการ

ติดตามเอกสาร การดำเนินการที่ล่าช้า และกระบวนการทั้งหมดได้ง่ายๆ จัดการได้ทุกเมื่อด้วยเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอยู่ในมือของคุณเสมอ

กรณีศึกษา

Stepcraft works on creating a machine that lets you build anything you can imagine. See it as a kind of adult version of Lego. To create this machine, they needed a powerful and intuitive tool to help them in each step of their work: Odoo!

ผู้ใช้ 5 ล้านราย
สร้างการเติบโตให้ธุรกิจด้วย Odoo

เติบโตให้เต็มตามศักยภาพของคุณ อย่างไร้ขีดจำกัด

เริ่มเลย ฟรี

ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต - เข้าใช้งานได้ทันที