Jednoduchý podpis

Posielajte, podpisujte a schvaľujte dokumenty online.
Vložte svoje PDF a jednoducho upravujte jednotlivé polia v dokumente.

Začnite teraz - bezplatne

Získajte podpísané
dokumenty rýchlejšie.

Zjednodušte procesy, zvýšte produktivitu.

Odoo Sign je rýchly a pohodlný spôsob odosielania, podpisovania a schvaľovania dokumentov. Pripravte zmluvy & úpravou blokov, ktoré majú strany dokončiť, odošlite žiadosti o podpis v sekundách a sledujte stav odoslaných dokumentov.

Pracujte bez papierov, zvýšite návratnosť svojej investície

Využite všetky výhody nášho jednoduchého a plne prepojeného riešenia pre elektronické podpisovanie.
Znižujte náklady

Forget hidden costs like printing, copying, faxing, scanning, shredding, and posting. Everything is accessible online from any device. Never lose important documents again. 

Ušetrite čas

Stop waiting for days or even weeks for all parties to sign your documents. Move forward and close your deals in just a few clicks.

Znížte chybovosť

Odstráňte manuálne operácie a zlepšite kvalitu vyplnených a podpísaných dokumentov. Skontrolujte, či sú podpísané časti, ktoré vyžadujú podpis.

Odstráňte všetky riziká

Nebojte sa, kryjeme vás.

Secure Identification

All communications on the documents are encrypted to ensure only authorized people can access the content and that the document.

Integrita dokumentov

Odoo keeps the authoritative document under control at all times. Any activity on the document (read, sign, etc.) is encrypted to ensure document inalterability. An audit log report is available to all the parties at any time.

100% v súlade s legislatívou

Documents signed via Odoo Sign are valid electronic signatures under EU Regulation 910/2014 (eIDAS), in and US ESIGN Act. They also meet the requirements for electronic signatures in most countries.

Podporujte každú úroveňvašej organizácie

Zjednodušte celý pracovný postup a zvýšte efektivitu
Predaj & operatíva

Zlepšite pomer vyhier a skráťte predajný cyklus automatizáciou procesu podpisovania vašich zmlúv. Zlepšite svoje vzťahy so zákazníkmi.

Ľudské zdroje a personálne zabezpečenie

Zlepšite procesy prijímania a interakcie so žiadateľmi prostredníctvom zasielania elektronických formulárov a pracovných zmlúv.

Dane a účtovníctvo / správa

Ľahko sledujte všetky dokumenty, oneskorenia a postupy. Zostaňte vždy organizovaný vďaka dokumentom dostupným v elektronickej podobe.

CASE STUDY

Stepcraft works on creating a machine that lets you build anything you can imagine. See it as a kind of adult version of Lego. To create this machine, they needed a powerful and intuitive tool to help them in each step of their work: Odoo!

5Miliónov užívateľov
rozvíja svoje podnikanie s Odoo

Uvoľnite svoj rastový potenciál

Začnite teraz - bezplatne

Bez potreby kreditnej karty - voľný prístup