The real customer
centric CRM

Track leads, close opportunities
and get accurate forecasts.

Začnite teraz - bezplatne
Odoo CRM

Get accurate forecasts

Použite akcieschopné údaje, aby ste sa lepšie rozhodli.
Získajte prehľadné informácie, aby ste mohli robiť múdrejšie rozhodnutia.
Navrhnite vlastné informačné panely, aby ste na prvý pohľad získali obraz o svojej firme.
Nahliadnite hlbšie pomocou aktuálnych reportov a grafov, ktoré môže vytvoriť a zdieľať každý.

Get more done in less time

Skvelé nástroje = šťastní ľudia

Naplánujte činnosti založené na vašich predajných postupoch: hovory, stretnutia, zasielanie e-mailov a cenové ponuky. Získajte všetky informácie, ktoré potrebujete, priamo pri akcii: prezerané webstránky, prijaté správy atď.

Prehľad v reálnom čase

Jednoducho posúďte svoj výkon a ďalšie aktivity.

Zistite, aký je váš výkon porovnaním mesačných cieľov.
Zorganizujte svoju prácu na základe ďalších plánovaných aktivít.

"S Odoo CRM uchovávam všetky informácie o potenciálnych príležitostiach a zákazníkoch na jednom mieste. Je to skvelé a efektívne.“

Claudia Sebastiani, Správca účtu

Stay connected to your customers

Posielanie správ v reálnom čase s cieľom zlepšenia spolupráce.

Získajte rýchly prehľad o dianí vo vašom tíme. Pozrite sa, kedy sa kolega prihlásil na hovor alebo kedy poslal cenovú ponuku. Zdieľajte nápady a súbory v reálnom čase a sledujte veci, ktoré ste vynechali, keď ste boli neprítomný.

Plne integrované s inými Odoo aplikáciami

Sales

Sales

Premeňte predajné a nákupné objednávky na faktúry jedným kliknutím a sledujte ich až po úhradu.

Sign

Sign

Automatizujte proces podpisovania vašich zmlúv.

Fakturácia

Fakturácia

Zmeňte cenové ponuky na profesionálne vyzerajúce faktúry jedným kliknutím.

Email Marketing

Email Marketing

Odošlite vhodnú správu vašim potenciálnym a skutočným zákazníkom.

CASE STUDY

It didn't take long for Vectis to start noticing the advantages of switching to Odoo. The main benefits were the huge time and cost reduction thanks to the seamless integration of the CRM with others modules.

CASE STUDY

After three successful years of brewing artisanal beers, the Bertinchamps brewery realized it was time to take the family business to the next level and transform it into an integrated business.

CASE STUDY

Elger switched to a single view business model with Odoo's help. Thanks to the CRM app and other integrated Odoo modules, their departments are now united. Teams can easily track business interactions while saving a huge amount of time.

5Milión užívateľov
buduje svoje podnikanie s Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access