Được tạo ra với Odoo CMS

Trang web | Thương mại điện tử | Sự kiện | Blog

Tích hợp đầy đủ với những Ứng dụng Odoo khác

Website

Website

Khởi chạy một trang web doanh nghiệp tuyệt vời có thể tùy chỉnh hoàn toàn và thân thiện với SEO.

eCommerce

eCommerce

Tạo một cửa hàng trực tuyến với các tính năng mạnh mẽ cùng một bố cục phong cách và chuyên nghiệp.

Sự kiện

Sự kiện

Tạo các trang sự kiện kiểu dáng đẹp và hấp dẫn. Bán trực tuyến và tổ chức ngay tại chỗ.

Blogs

Blogs

Thu hút nhiều khách truy cập vào các trang sản phẩm của bạn với nội dung chiến lược tiếp thị tuyệt vời.

5triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access