จัดการ

ข้อเสนองาน

ลงประกาศตำแหน่งงานในเว็บไซต์ของคุณ และทำตามขั้นตอนการสมัครด้วยมุมมอง Kanban

เว็บไซต์การจ้างงาน

เชื่อมโยงข้อเสนอตำแหน่งงานจากเว็บไซต์หางานต่าง ๆ เข้ากับโมดูลของคุณ และคอยติดตามการเสนอตำแหน่งงานทั้งหมด

การจัดการขั้นตอนการสรรหาบุคลากร

จัดการกระบวนการของผู้สมัครสำหรับตำแหน่งเปิดรับสมัคร และจัดระเบียบด้วยการจัดการกิจกรรมที่ชาญฉลาด

การทำงานในส่วนหลัง

จัดการทุกอย่างได้โดยตรงจากแอปฯ ตั้งแต่อีเมลแอปพลิเคชันไปจนถึงคำตอบอัตโนมัติ

การทำดัชนีอัตโนมัติ

สร้างที่เก็บที่มีประวัติย่อของผู้สมัครทุกคน เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ทันที

การผสานปฏิทิน

จัดทำกำหนดการสัมภาษณ์และส่งคำเชิญเข้าร่วมการประชุมจาก Odoo โดยตรง และเชื่อมข้อมูลในปฏิทิน Odoo เข้ากับ Google Calendar

การสมัคร

ติดตามผู้สมัครทั้งหมดของคุณ


การว่าจ้าง

ส่งข้อเสนอออนไลน์

สร้างลิงก์ข้อเสนอตำแหน่งงานสำหรับผู้สมัครที่ได้รับเลือก ให้ผู้สมัครได้พิจารณาข้อเสนอ อัปโหลดข้อมูลส่วนตัว และลงลายมือชื่อในข้อเสนอตำแหน่งงาน

เครื่องมือออกแบบเงินเดือน

ช่วยให้พนักงานจัดทำสวัสดิการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนรวม วันหยุด บัตรกำนัลมื้ออาหาร ฯลฯ