Menu

Наші посилання

Довіра мільйонів по всьому світу

Референси за сферами

Посилання за країною

Vardar AS
Vardar AS Енергопостачання
Vardars ambisjoner er verdiskapning gjennom langsiktige investeringer innen fornybar energi. Kjernevirksomheten er eierskap i Glitre Energi, Vannkraft, Vindkraft og Fjernvarme. Sammen med våre partnere beskytter og utvikler vi disse virksomhetene med mål om maksimal langsiktig verdiskaping for Vardars aksjonærer.