Menu

Наши ссылки

Доверяют миллионы людей по всему миру

References by Industries

Ссылки по стране

Vardar AS
Vardar AS Энергетика
Vardars ambisjoner er verdiskapning gjennom langsiktige investeringer innen fornybar energi. Kjernevirksomheten er eierskap i Glitre Energi, Vannkraft, Vindkraft og Fjernvarme. Sammen med våre partnere beskytter og utvikler vi disse virksomhetene med mål om maksimal langsiktig verdiskaping for Vardars aksjonærer.