Шукаєте послуги?

Зв'яжіться з партнером

OpenGLOBE

Ready Партнер

OpenGLOBE
Schroegera 82
01-828 Warszawa
Польща
+48 605 63 18 21
contact@openglobe.pl

We are an Odoo service provider since 2010. We provide complete or partial Odoo solutions for all customers. We are the most experienced and the oldest Odoo solution provider in Poland. We are the biggest translation provider for Polish language for Odoo. We provide Polish specific modules for Polish law and Polish practice. We focus on Odoo development in Poland and Germany but our customers use our Odoo solutions around the world (e.g. in China, Canada).


Jesteśmy dostawcą usług Odoo od 2010. Dostarczamy kompleksowe lub częściowe rozwiązania dla każdego klienta. Jesteśmy najbardziej doświadczonym i najwcześniejszym dostawcą rozwiązań Odoo w Polsce. Jesteśmy największym społecznościowym autorem tłumaczeń polskiej terminologii Odoo. Dostarczamy rozwiązania wymagane przez polskie prawo lub polską praktykę postępowania. Skupiamy się na rozwoju aplikacji Odoo dla Polski i Niemiec, ale nasze rozwiązania są stosowane u klientów na całym świecie (np. w Chinach, Kanadzie).

 

Референс

Equipe Andreae Inc.
Equipe Andreae Inc.
Andreae Team manufacture and sells high quality air filters across the world with 900 distributors across 63 countries. Recently established in Canada, they optimized their manufacturing processes with a standard Odoo implantation.

Andreae Team fabrique et vend des filtres à air de haute qualité à travers le monde avec 900 distributeurs dans 63 pays. Récemment établis au Canada, ils ont optimisé leurs processus de fabrication avec une implantation Odoo standard.

NEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Industry: Production: lamination and cutting for customers of different industries - automotive, clothing, medical etc.

Modules: Project, CRM, Sales, Invoicing, Accounting, Inventory, Purchase