Odoo Cloud
Polityka akceptowalnego użytkowania

Last update: June 3, 2024

Użytkowanie usług Odoo Cloud jest przedmiotem Polityki Akceptowalnego Użytkowania (AUP). Niniejszy regulamin jest włączony przez odniesienie, oraz podlega postanowieniom Umowy Subskrypcyjnej Odoo Enterprise  pomiędzy użytkownikiem (Klientem) a Odoo SA. Klienci którzy naruszają niniejsze zasady, mogą zostać zawieszeni bez uprzedniego powiadomienia. Opłaty abonamentowe zazwyczajnie będą zwracane.


Nielegalne lub szkodliwe użycie

Nie możesz korzystać z usług Odoo Cloud w celu przechowywania, wyświetlania, dystrybucji, lub innego przetwarzania nielegalnych lub szkodliwych treści. Włączając:

 • Nielegalna aktywność:  promowanie treści lub usług związanych z hazardem oraz dziecięcej pornografii.
 • Szkodliwa lub nieuczciwa działalność:  Działania na szkodę innym, takie jak promocja fałszywych dóbr, usług, systemów, lub promocji (np. schematy szybkiego zarobku, piramidy finansowe, phishing, fałszywa reklama...), lub angażowanie w inne zwodnicze praktyki.
 • Treści naruszające cudze dobro: Treści naruszające własność intelektualną innych.
 • Obraźliwe treści: Treści zniesławiające, obsceniczne, obelżywe, naruszające prywatność, lub w inny sposób niewłaściwe, włączając treści stanowiące dziecięcą pornografię, powiązane ze zoofilią, lub przedstawiające akty seksualne bez obopólnej zgody uczestników.
 • Szkodliwe treści: Złośliwe lub szkodliwe oprogramowanie, takie jak wirusy, konie trojańskie, etc.
 • Deceptive Links: Links that deceive users into visiting malicious or dangerous websites, gather affiliate visitors/clicks, or artificially inflate the reputation of other websites.
 • Spam: Treści upublicznione jako "black hat SEO", wykorzystujące triki takie jak budowanie linków / spam linkowy, spam słów kluczowych, w celu wykorzystania reputacji usług Odoo w celu promocji treści, dóbr lub usług stron trzecich.

Nadużycia e-mail

Nie możesz korzystać z usług Odoo Cloud w celach spamerskich. Włączając:

 • Nieproszone wiadomości: wysyłanie lub organizacja dystrybucji nieproszonych zbiorowych wiadomości email, albo bezpośrednio przy użyciu Odoo Cloud, lub pośrednio, z wykorzystaniem usług mailingowych stron trzecich. Włączając użycie zbiorowych list mailingowych. Jakakolwiek masowa wysyłka wiadomości podlega obowiązującym ograniczeniom prawnym, i wymaga udokumentowania zgody na odbieranie zbiorczych wiadomości.
 • Spoofing: wysyłanie e-maili lub wiadomości ze sfałszowanymi lub zasłoniętymi nagłówkami, lub przyjmowanie tożsamości bez zgody nadawcy.

Naruszenia bezpieczeństwa

Nie wolno próbować naruszać usług Odoo Cloud, aby uzyskać dostęp lub modyfikować treści, do których nie masz prawa, ani podejmować innych złośliwych działań:

 • Nieautoryzowany dostęp: uzyskiwanie dostępu lub korzystanie z dowolnego systemu lub usługi Odoo Cloud bez pozwolenia.
 • Badanie bezpieczeństwa: przeprowadzanie dowolnych badań bezpieczeństwa lub audytów na systemach Odoo Cloud bez zgody na piśmie, w tym za pomocą skanerów i zautomatyzowanych narzędzi. Prosimy o zapoznanie się z naszą stroną Odpowiedzialne Ujawnianie Informacji aby uzyskać więcej informacji na temat badania bezpieczeństwa Odoo.
 • Szpiegostwo: podsłuchiwanie, lub nagrywanie bez pozwolenia danych, które nie należą do Ciebie.
 • Inne ataki: nietechniczne ataki, takie jak inżynieria społeczna, phishing, lub fizyczne ataki przeciwko komukolwiek lub jakiemukolwiek systemowi.

Nadużycia sieci i usług

Nie wolno nadużywać zasobów i systemów Odoo Cloud. W szczególności zakazane są następujące czynności:

 • Nadużycia sieci: Powodowanie Wstrzymania Usług (DoS) poprzez zalewanie systemów ruchem sieciowym, który spowalnia system, sprawia, że staje się niedostępny lub znacząco wpływa na jakość usług.
 • Nieograniczone wywołania RPC/API: wysyłanie dużej liczby wywołań RPC lub zdalnych API do naszych systemów bez odpowiedniego ograniczenia, z ryzykiem wpływu na jakość usług dla innych użytkowników.
  Uwaga: Odoo udostępnia wszechstronne interfejsy API do importów, więc nie powinno być takiej potrzeby. Ograniczone wywołania są zazwyczaj dopuszczalne do niestałego użytku w tempie 1 wywołanie/sekundę, bez równoległych wywołań. Wyjątki mogą być autoryzowane indywidualnie dla Odoo Online (prosimy, skontaktuj się z nami jeśli uważasz, że ich potrzebujesz), na Odoo.sh przeznaczony na te cele tryb hostingowy może być rozważany jako alternatywa dla tego ograniczenia.
 • Przeładowywanie: naumyślne wpływanie na wydajność lub dostępność systemów z użyciem nieprawidłowych treści, takich jak bardzo duże ilości danych, lub bardzo duża liczba elementów do przetworzenia, np. bombardowanie emailami.
 • Crawling: automatyczne przeszukiwanie zasobów w taki sposób, który wpływa na dostępność i wydajność systemów.
 • Atakowanie: korzystanie z usług Odoo Cloud aby atakować, przeszukiwać lub w jakikolwiek inny sposób wpływać na dostępność lub bezpieczeństwo systemów trzecich stron.
 • Nielegalne rejestracje: korzystanie z automatycznych narzędzi do masowej rejestracji lub subskrybowania usług Odoo Cloud, rejestracja lub subskrypcja pod fałszywymi danymi, albo pod nazwiskiem innej osoby bez jej zgody.

Zgłaszanie nadużyć

Zgłoszenia jakichkolwiek nadużyć z użyciem usług Odoo można przesyłać do odpowiedniego zespołu na adres e-mail abuse@<the-main-odoo-domain>.com