Nos Références

Recommandé par des millions d'utilisateurs dans le monde

BOZPO, s r.o.
BOZPO, s r.o. Autres services
BOZPO vykonáva pracovnú zdravotnícku službu, outsourcing bezpečnosti práce v bezpečnostných inžinierskych službách, koordináciu bezpečnosti na mieste plnením úloh koordinátora bezpečnosti a koordinátora projektovej dokumentácie, autorizované školiace stredisko, akreditované meracie laboratórium, požiarnu, civilnú a environmentálnu ochranu a ďalšie služby.
26HOUSE služby: konfigurácia, migrácia dát, školenie, podpora a údržba
Odoo moduly: Email Marketing, Marketing Automation
Maks-d s.r.o.
Maks-d s.r.o. Autres services
MAKS-D, s.r.o.is a Slovak company specializing in the production, design, supply, and installation of machine-technological equipment, pipelines, and steel structures. For the past 17 years, they have provided contracting projects for various industries, primarily metallurgical, chemical, food, and paper.