Unsere Referenzen

Weltweites Vertrauen von Millionen Anwendern

Referenzen nach Branchen

Referenzen nach Land

10times Oy
10times Oy Andere Dienstleistungen
Rahankäytön, sijoittamisen ja vaurastumisen valmennuksia. Lue lisää yrityksestä täällä: varapuu.fi
Money management, investing and wealth coaching. Read more about the company here: varapuu.fi
Jalonom
Jalonom Andere Dienstleistungen
Jalonom Oy is a Finnish family business specialized in precious metals. They buy the precious metals and recycle them further. Jalonom operates in several towns daily. The focus is on determining the precious metal percentage for a fair pricing.
Osinko Finland Osuuskunta
Osinko Finland Osuuskunta Andere Dienstleistungen
Osinko Finland Osuuskunta on perustettu vuonna 2019. Se on osuuskunta, jonka kotipaikka on Helsinki, ja pääasiallinen toimiala henkilöstövuokraus. https://osinkofinland.fi/

Osinko Finland Osuuskunta was founded in 2019. It is a cooperative and located in Helsinkin. Osinko Finland's main industry is staffing. https://osinkofinland.fi/
Pure Waste Textiles Oy
Pure Waste Textiles Oy Andere Dienstleistungen
Pure Waste is a sustainable textile company that uses textile waste, which is an otherwise valueless material and recycles it into sustainable products.
Taloustutkimus Oy
Taloustutkimus Oy Andere Dienstleistungen
Taloustutkimus Oy on vuonna 1971 perustettu suomalainen markkinatutkimusyritys, jolla on toimintaa Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Taloustutkimus työllistää vakituisesti 70 henkilöä ja noin 300 osa-aikaista tutkimushaastattelijaa. www.taloustutkimus.fi


Taloustutkimus Oy, founded in 1971, is an independent full service market research company operating in Finland, Russia and all Baltic countries. Taloustutkimus employs 70 full-time people and about 300 part-time research interviewers. www.taloustutkimus.fi
Turvaexpertit Helsinki Oy
Turvaexpertit Helsinki Oy Andere Dienstleistungen
Turvallisuustuotteiden ja -palveluiden edelläkävijäyritys TEXA halusi eroon useista vanhentuneista järjestelmistään sekä niihin liittyvästä raskaasta ja virhealttiista manuaalisesta työstä. SprintIT:n jämäkän projektijohdon avulla otettiin käyttöön Odoo, joka on ketterästi muokattavissa yrityksen jatkokehitystarpeiden mukaan. Nyt ei palvelujen kehittäminen ole enää järjestelmistä kiinni!
Lue lisää yrityksestä: texa.fi

TEXA, a pioneer in security products and services, wanted to get rid of several outdated systems and the heavy, error-prone manual work. With the help of SprintIT's strong project management, Odoo was introduced. Odoo can be flexibly modified according to the company's further development needs. Now the development of services is no longer up to the systems!
Read more about the company: texa.fi
Uusioaines Oy, Valtteri Raunio
Uusioaines Oy, Valtteri Raunio Andere Dienstleistungen
Kun kierrätyslasin käsittelijän liiketoiminta laajeni, tarvittiin kasvun tueksi ERP-järjestelmää. Yksityiskohtaisen kilpailutuksen jälkeen järjestelmäksi valikoitua Odoo ja toimittajaksi SprintIT. Projektin ensimmäisessä vaiheessa otettiin tismalleen alkuperäisen aikataulun mukaisesti käyttöön CRM, tuotteet, tuotanto, myynti, laskutus, kirjanpito ja hankinnat. Toisessa vaiheessa laajennetaan kuljetuksiin ja huoltoon sekä optimoidaan raportointia ja kokonaisuuden automatisointia. Uusioaines hyödynsi SprintIT:n ammattitaitoa myös masterdatan siivoamiseen ja loppukäyttäjien koulutukseen.

When the business of the recycled glass processor expanded, an ERP system was needed to support the growth. After a detailed bidding process, Odoo was selected as the system and SprintIT as the supplier. In the first phase of the project CRM, products, production, sales, invoicing, accounting and procurement were introduced precisely to the original schedule. In the second phase it will be expanded to transportation and maintenance as well as optimizing reporting and automation in general. Uusioaines also utilized SprintIT:s expertise to clean up master data and train end users.
Woodly Oy
Woodly Oy Andere Dienstleistungen
Suomalainen start-up, Woodly Oy valmistaa puusta läpinäkyvää pakkausmateriaalia. Woodly käyttää Odoota puolivalmiste- ja lopputuotevarastojensa hallintaan sekä tuotekehitys-, markkinointi- ja tuotannonkehitysprojektiensa johtamiseen. Odoo tehostaa Woodlyn sisäistä ja ulkoista viestintää vähentäen sähköpostin käyttöä sekä parantaen tuotteisiin ja asiakkaisiin liittyvien asiakirjojen hallintaa. Woodlylle on tärkeää se, että heidän omassa Odoossa ei ole mitään turhia ominaisuuksia, ja että käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja intuitiivinen. Lue lisää yrityksestä: woodly.com

Finnish start-up Woodly Oy manufactures transparent packaging material from wood. Woodly uses Odoo to manage its semi-finished and finished product inventories and to manage its product development, marketing and production development projects. Odoo enhances Woodly's internal and external communication, reducing the use of e-mail and improving the management of documents related to products and customers. For Woodly, it is important that their own Odoo does not have any useless features, and that the user interface is easy to use and intuitive. Read more about the company: woodly.com