เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

Nile University
Nile University การศึกษา
Nile University is the nucleus and fastest growing point of ‘Nile College,’ an initiative spearheaded by Nile Higher Education Group (NHEG), Ltd. NHEG was founded in 2003 by a group of nationally and internationally recognized professors who hold consultant posts both in the Sudan and abroad.

The main thrust of the Educational Processes aim at what the acronym QCCC, which stands for: Quality, Competence, Confidence & Culture. Spelled out in more eloquent terms we aim at provision of Quality education with three major purposes in mind: first, Professional competence of our graduates who should have acquired personal as well as professional Confidence.