เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

HINT d.o.o
HINT d.o.o การศึกษา
https://www.hint.rs/
Talent Assessment- Transform your organization with our software and obtain end-to-end measurement for comprehensive talent management.
Training & Coaching - Support your people's growth in a systematic and continuos way, as they will lead your organization to success and desired profits.
Consulting -Accelerate your productivity by establishing effective business processes for your people and organization.