เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

Inova-Ria: Associação De Empresas Para Uma Rede De Inovação Em Aveiro
Inova-Ria: Associação De Empresas Para Uma Rede De Inovação Em Aveiro Administrative divisions of a country. E.g. Fed. State, Departement, Canton
Founded in 2003, it is a non-profit organisation whose aim is to create and consolidate a cluster in the field of information, communication and electronic technologies, with a special focus on telecommunications, centred on the Aveiro region.
Odoo implementation focus:
Website
Recruitment
Email Marketing