การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

การรับรองใบแจ้งหนี้

บริษัทในอาร์เจนตินาสามารถส่ง (และลงนาม) ใบแจ้งหนี้ใน AFIP ด้วย Odoo

ประเภทเอกสาร

คุณสามารถเลือกประเภทเอกสารได้หลากหลายตั้งแต่ "Factura A" "Factura B"...ถึง "Facturas de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE)"

พิมพ์ใบแจ้งหนี้

ด้วย Odoo คุณสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ที่มีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เช่น คิวอาร์โค้ดและอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย


ผังบัญชี

AFIP Responsibility Compliance

ด้วย Odoo คุณสามารถติดตั้งแพ็คเกจทางการเงินที่ใช้กับบริษัทของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของ AFIP ด้วยผังบัญชีที่สมบูรณ์

Odoo การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับอาร์เจนตินา

การรายงาน

คุณจะได้รับอะไร?

ด้วย Odoo คุณจะได้รับรายงานเฉพาะมากมายที่จำเป็นในอาร์เจนตินาเพื่อเติมเต็มความต้องการด้านการเงินของคุณ นอกเหนือจากรายงานมาตรฐานต่างๆ เช่น งบดุล กำไรขาดทุน เป็นต้น

Libro IVA Ventas y Compras

เข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลที่อัปเดตอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับจำนวนเงินที่คุณจ่าย (และรับ) ในแง่ของ IVA ช่วยให้คุณแจ้งไปยัง AFIP ได้ง่ายกว่าที่เคย

แดชบอร์ดการรายงานสำหรับอาร์เจนตินา

เอกสารประกอบการใช้งาน

Odoo ช่วยให้ผู้ใช้กำหนดค่าและประยุกต์การใช้งานให้เข้ากับท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น โดยทำตามขั้นตอน (และคำแนะนำ) ที่พบในเอกสารประกอบการทำงานของเรา

อ่านเอกสารกำกับ