Referensi kami

Dipercaya oleh jutaan di seluruh dunia

Referensi berdasarkan Industri

Referensi berdasarkan Negara

C.P.E. Production Oy
C.P.E. Production Oy Produksi
C.P.E Production Oy sai käyttöönsä arkea helpottavan toiminnanohjausjärjestelmän SprintIT:n avulla alle kolmessa kuukaudessa. Projektin hinta jäi myös alle alkuperäisen budjettiarvion.
“SprintIT:llä on osaavaa porukkaa ja he olivat erittäin aktiivista koko projektin ajan.” Tuotekehitysjohtaja Tuomas Turkki. Lue lisää yrityksestä: cpe-production.fi

C.P.E. (Combat Protective Equipment) is a ballistic/riot and training equipment manufacturing company headquartered in Finland. C.P.E Production Oy was able to implement an ERP that makes everyday life easier with the help of SprintIT in less than three months. The price of the project was also below the original estimate. "SprintIT has a competent team and they were very active throughout the project." Director of Product Development Tuomas Turkki. Read more about the company: cpe-production.fi
Celltech Solutions Oy
Celltech Solutions Oy Produksi
Celltech Solutions suunnittelee akkuratkaisuja kestävään teollisuuden sähköistämiseen. Lue lisää yrityksestä: celltechsolutions.fi

Celltech Solutions designs battery solutions to enable sustainable industrial electrification. Read more about the company: celltechsolutions.fi
Darkglass Electronic Oy
Darkglass Electronic Oy Produksi
Premium handmade bass gear. Designed and Engineered in Finland. Taking your bass tone to the next level.
DARKGLASS is a registered trademark in the U.S., number 4,616,801, owned by Darkglass Electronics Oy. Up.
Duo Product Oy
Duo Product Oy Produksi
Duo product oy valmistaa tiivisteitä teollisuuden käyttöön. Heidän tavoitteena on kasvattaa pyörivien laitteiden huoltoväliä, luotettavuutta ja kustannustehokkuutta. Duo product Oy on perustettu vuonna 2000.https://duoproduct.com/

Duo product manufactures seals for industrial use. Their goal is to increase reliability and cost-efficiency for rotating devices. Duo product OY was established in the year 2000. https://duoproduct.com/
Erikkila Oy
Erikkila Oy Produksi
https://www.erikkila.com/about/#who-we-are
KITO ERIKKILA is a manufacturer of ergonomic light crane systems, jib cranes and lifting equipment, enhancing customers’ safety and productivity. Our main office and factory are in Masala, 25 km west of Helsinki, where all our PROSYSTEM cranes are designed and manufactured.
In 2018 KITO ERIKKILA became part of the KITO Group. As part of KITO we constantly strive to improve our products and processes to deliver real value to our customers.
Farmi Forest Oy
Farmi Forest Oy Produksi
Farmi Forest kyllästyi vanhojen järjestelmien vaatimaan runsaaseen manuaaliseen työhön. Eri järjestelmät eivät myöskään keskustelleet keskenään, minkä vuoksi masterdatakaan ei ollut yhtenäistä. Uudeksi ERP-järjestelmäksi valittiin Odoo, jotta päästiin joustavammin kehittämään yrityksen prosesseja ja liiketoimintaa. SprintIT toteutti käyttöönoton, joka valmistui kolmessa kuukaudessa. Farmi Forest otti ensimmäiseksi käyttöön Odoon tuotannonohjauksen, varastonhallinnan, CRM:n ja myynnin, projektinhallinnan sekä PLM-integraation.

Farmi Forest wanted to get rid of all the manual work their old systems required. Also their old different systems did not communicate together so master data was not coherent. Odoo was chosen as the new ERP-system so Farmi Forest would be able to develop their processes and business freely. SprintIt was the system provider for the implementation process that was finished in three months. Farmi Forest first started to use Odoo for manufacturing, warehouse management, CRM, sales, project management and PLM-integration.
Fescon Oy
Fescon Oy Produksi
Nanten myy ja valmistaa massalattiaratkaisuja erilaisiin teollisiin ja julkisiin tiloihin. Materiaalien tuotanto vaatii tarkkaa raaka-aineiden laadunhallintaa ja valmiiden tuotteiden eräseurantaa. Vaativaa prosessia ohjataan SprintIT:n toimittamalla Odoo-järjestelmällä, jolla hoidetaan koko tilaus-toimitus-laskutus -ketju hyödyntäen Odoon omaa varaston- ja tuotannonohjausta. Lisäksi Nantenin Odoo-järjestelmään on integroitu Procountorin myyntilaskureskontra ja Unifaun, jolla toimitustilausten seuranta on helppoa. Lue lisää yrityksestä: www.nanten.com

Nanten-lattiapinnoitteet ovat nyt osa Fesconia


Nanten sells and manufactures mass floor solutions for various industrial and public spaces. The production of materials requires precise quality control of raw materials and batch tracking of finished products. The demanding process is controlled with the Odoo system provided by SprintIT, which manages the entire order-delivery-invoicing chain, utilizing Odoo's own warehouse and production control. In addition, Procountor's sales invoice ledger and Unifaun are integrated into Nanten's Odoo system, which makes tracking delivery orders easy. www.nanten.com

Nanten floor coatings are now part of Fescon


Fluidhouse Oy
Fluidhouse Oy Produksi
FluidHouse Oy:n erikoisaloja ovat hydrauliikka, öljyvoitelu ja niihin liittyvä automaatio. Toiminta on laajaa ja monipuolista, ja lähes jokainen valmistettu tuote on uniikki. Edellisen toiminnanohjausjärjestelmän vanhennuttua FluidHouse Oy tarvitsi uuden, kokonaisvaltaisen ERP-ratkaisun. Odoosta otettiin käyttöön SprintIT:n tuella ostot, myynti, valmistus ja varastonhallinta. Lue lisää yrityksestä: fluidhouse.fi

FluidHouse Oy's specialties are hydraulics, oil lubrication and related automation. Their operations are extensive and versatile, and almost every manufactured product is unique. Their previous ERP system was outdated, so FluidHouse Oy needed a new, comprehensive ERP solution. Purchases, sales, manufacturing and inventory management were implemented from Odoo with the support of SprintIT. Read more about the company: fluidhouse.fi

Iiwari Tracking Solutions Oy
Iiwari Tracking Solutions Oy Produksi
Iiwari Tracking Solutions Oy on perustettu vuonna 2018. Iiwarin sisätilapaikannusjärjestelmä teknologiaa oli kehitetty VTT:llä yli kymmenen vuotta. VTT on yksi Euroopan johtavia tutkimusorganisaatioita. Iiwari tuotteisti mullistavan tutkimuksen yhdistäen tehokkaasti tarkkuutta, skaalattavuutta, luotettavuutta ja https://www.iiwari.com/

Iiwari Tracking Solutions Oy was founded in 2018. Iiwari’s indoor positioning technology had been developed for more than 10 years at VTT, one of Europe’s leading research institutes. The game changing research has been productized by Iiwari into the best combination of accuracy, scalability, reliability and affordability for indoor positioning on the market. https://www.iiwari.com/
Ket-Met Oy - Tuomas Kalanen, Tuomas Kalanen
Ket-Met Oy - Tuomas Kalanen, Tuomas Kalanen Produksi
Kun omasta takaa löytyy IT-osaamista ja aikaa, onnistuu Odoon käyttö ilman ulkopuolistakin apua. Ket-Met on yksi SprintIT:n omatoimisista Odoo-asiakkaista. SprintIT toimitti Ket-Met Oy:lle Odoo 11 -ympäristön, jonka jatkojalostuksesta toimitusjohtaja Tuomas Kalanen on huolehtinut pääosin itse Odoo Studion avulla. Sittemmin Ket-Met on päivittänyt Odoonsa versio 13:een SprintIT:n avustuksella. Lue lisää yrityksestä: ket-met.fi

When you have IT know-how and time, you can use Odoo without external help. Ket-Met is one of SprintIT's self-employed Odoo customers. SprintIT supplied Ket-Met Oy with the Odoo 11 environment, the further development of which has been mainly handled by CEO Tuomas Kalanen himself with the help of Odoo Studio. Since then, Ket-Met has updated its Odoo to version 13 with the help of SprintIT. Read more about the company: ket-met.fi
LOGMORE OY
LOGMORE OY Produksi
Logmore valmistautui uuden tuotteen lanseeraukseen syksyllä 2018 ja etsi ERP-järjestelmää, jonka voisi ottaa käyttöön vaiheittain. Ensimmäisenä oli tarve varmistaa tuotteen tilaus-toimitus -ketjun ja sähköisen laskutuksen sujuvuus. Lisäksi heillä oli tarve ottaa käyttöön asiakkuuksien hallintajärjestelmä (CRM) ja avata verkkokauppa. Seuraavassa vaiheessa otettiin käyttöön sähköinen taloushallinto. Jatkamme yhdessä heidän liiketoimintansa tehostamista Odoon avulla. Lue lisää yrityksestä:

Logmore was preparing for the launch of a new product in the fall of 2018 and was looking for an ERP system that could be implemented in stages. First, they needed to ensure the smoothness of the product order-delivery chain and electronic invoicing. In addition, they needed to implement a CRM system and open an online store. Next, accounting was introduced. Together, we will continue to make their business more efficient with Odoo. Read more about the company:
Naviter Oy
Naviter Oy Produksi
Naviter is a Finnish cosmetics manufacturer of several brands and over 100 products. Specialized in professional, medical and natural skin care products.

Naviter Oy on nopeasti kasvava suomalainen kosmetiikkayritys, joka kehittää ja valmistaa innovatiivisia ihon- ja hiustenhoitotuotteita Helsingissä. Naviter on erikoistunut ammattikosmetiikkaan, luonnonkosmetiikkaan ja medikaaliseen kosmetiikkaan sekä herkälle iholle soveltuviin tuotteisiin.
Neural DSP Technologies Oy
Neural DSP Technologies Oy Produksi
Korkean teknologian äänenkäsittelyohjelmistoja ja -laitteita valmistava Neural DSP:llä oli tarve modernille toiminnanohjaukselle. Yrityksen kasvaessa hurjaa vauhtia työn manuaalinen hallinta alkoi olla haastavaa, aikaa vievää ja altista inhimilliselle virheille. SprintIT auttoi Neural DSP:tä ottamaan Odoon käyttöön vaiheittain. Lue lisää yrityksestä: neuraldsp.com

Neural DSP, which manufactures high-tech audio processing software and equipment, had a need for a modern ERP. As the company grew rapidly, manual management of work became challenging, time-consuming and prone to human error. SprintIT helped Neural DSP implement Odoo in phases. Read more about the company: neuraldsp.com
Nisula Forest Oy
Nisula Forest Oy Produksi
Nisula Forest Oy on Jämsän Hallissa sijaitseva harvennushakkuukoneiden, hakkuupäiden, energiakourien, sekä muiden metsävarusteiden ja -laitteiden suunnitteluun, tuotekehitykseen ja valmistukseen erikoistunut yritys. Lue lisää yrityksestä: nisulaforest.com

Nisula Forest Oy, located in Jämsä Halli, Finland, is a company that specialises in the design, product development and manufacturing of thinning harvesters, harvester heads, energy wood heads and other forestry machinery and equipment. Read more about the company: nisulaforest.com
Noptel Oy
Noptel Oy Produksi
Noptel on vuonna 1982 perustettu kansainvälisesti toimiva yritys, joka suunnittelee ja valmistaa optoelektronisia mittalaitteita. SprintIT auttoi Noptelia ratkaisemaan varastonhallinnan haasteita. Odoosta otettiin käyttöön tuotehallinta, ostojen ja myynnin hallinta sekä tärkeimpänä dokumenttien ja tuotannon hallinta. Lue lisää yrityksestä: noptel.fi.

Noptel is an internationally operating company founded in 1982 that designs and manufactures optoelectronic measuring devices. SprintIT helped Noptel solve the challenges of inventory management. Odoo is now used for product management, purchase and sales management, and most importantly document and production management. Read more about the company: noptel.fi.
OAC Finland Oy
OAC Finland Oy Produksi
OAC etsi vanhan ja kankean ERPinsä tilalle uutta modernia järjestelmää, jolla hallinnoidaan laajaa urheiluvälinemallistoa helposti. OAC valitsi Odoon, jolla kaikki tarpeet katettiin vakio-toiminnallisuuksilla, muutamalla lisämoduulilla sekä SprintIT:n kehittämällä Odoo taloushallinnon paketilla. Erillisiä räätälöintejä ei tarvittu. OAC hoitaa Odoolla hankinnat, tuotannonohjauksen, varastonhallinnan, taloushallinnan sekä myynnin ja markkinoinnin.

OAC was looking for a new modern system to replace its old and rigid ERP to easily manages a wide range of sports equipment. OAC chose Odoo, which covered all needs with standard functionalities, a few additional modules and the Odoo financial management package developed by SprintIT. No separate customizations were required. At Odoo, OAC handles procurement, production management, inventory management, financial management, and sales and marketing.