เมนู
อันดับผู้ใช้

Niyas Raphy (Walnut IT)

ปริญญาเอก
อันดับผู้ใช้

Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd

ปริญญาเอก
อันดับผู้ใช้

Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)

ปริญญาเอก
1 Niyas Raphy (Walnut IT)
ปริญญาเอก
93079 XP 35 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
2 Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
ปริญญาเอก
64708 XP 23 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
3 Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)
ปริญญาเอก
62699 XP 29 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
4 Avinash Nk
ปริญญาเอก
47224 XP 22 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
5 Yung-Wa Ng (Senior Odoo Consultant Nederland) - YW NG Consulting
ปริญญาเอก
42720 XP 7 เหรียญรางวัล 4 ใบรับรอง
6 Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)
ปริญญาเอก
42298 XP 30 เหรียญรางวัล 6 ใบรับรอง
7 Mehjabin Farsana (Metalinks IT)
ปริญญาเอก
38882 XP 29 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
8 Paresh Wagh
ปริญญาเอก
37008 XP 22 เหรียญรางวัล 2 ใบรับรอง
9 Ricardo Gross
ปริญญาเอก
30593 XP 23 เหรียญรางวัล 4 ใบรับรอง
10 Balagopal R
ปริญญาเอก
30331 XP 18 เหรียญรางวัล 5 ใบรับรอง
11 Ray Carnes (ray)
ปริญญาเอก
30164 XP 26 เหรียญรางวัล 0 ใบรับรอง
12 Hilar Andikkadavath
ปริญญาเอก
30086 XP 26 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
13 Midhun M M
ปริญญาเอก
29359 XP 22 เหรียญรางวัล 5 ใบรับรอง
14 Sarath Babu
ปริญญาเอก
27917 XP 17 เหรียญรางวัล 2 ใบรับรอง
15 Savya Sachin
ปริญญาเอก
27698 XP 21 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
16 Manish Bohra
ปริญญาเอก
27620 XP 22 เหรียญรางวัล 0 ใบรับรอง
17 Waleed Mohsen (CorTex IT Solutions)
ปริญญาเอก
27282 XP 12 เหรียญรางวัล 2 ใบรับรอง
18 Kiran K
ปริญญาเอก
26792 XP 22 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
19 Malay Khamar (Serpent Consulting Services Pvt. Ltd.)
ปริญญาเอก
26734 XP 17 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
20 Walnut Software Solutions
ปริญญาเอก
26621 XP 7 เหรียญรางวัล 0 ใบรับรอง
21 Ray Carnes
ปริญญาเอก
25966 XP 28 เหรียญรางวัล 0 ใบรับรอง
22 Global Creative Concepts [ iWesabe Technologies ]
ปริญญาเอก
25752 XP 18 เหรียญรางวัล 2 ใบรับรอง
23 Alouna Ahmad
ปริญญาเอก
24576 XP 9 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
24 Jaideep
ปริญญาเอก
24466 XP 18 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
25 Waleed Ali Mohsen
ปริญญาเอก
23096 XP 20 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
26 Pinal Timbadiya
ปริญญาเอก
22452 XP 13 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง
27 BOBBY JOSEPH [iWesabe]
ปริญญาเอก
22300 XP 9 เหรียญรางวัล 8 ใบรับรอง
28 S.M Firoz Ahmed ( Daffodil Software Limited )
ปริญญาเอก
22267 XP 16 เหรียญรางวัล 2 ใบรับรอง
29 Hasna T U
ปริญญาเอก
22223 XP 14 เหรียญรางวัล 2 ใบรับรอง
30 Hans Rickhoff 🚀 https://obd.digital
ปริญญาเอก
21906 XP 10 เหรียญรางวัล 1 ใบรับรอง